eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
54237/2017 17.10.2017 Inngående brev fakturaer Breivegen 283 *****
54014/2017 17.10.2017 Inngående brev Endringer i søknaden til Torfinn Sivertsen- 7,7 dekar ut Innherred Onmicrosoft - safeq
53982/2017 17.10.2017 Inngående brev Egenmeldingsskjema Torbjørn Ekle
53979/2017 17.10.2017 Inngående brev Sluttinnberetning Steinkjeradvokatene - Monica Besseberg
54035/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest på riving av bygningsmasse på 1719/16/113 Vårtunvegen 13 PROMIDT AS
22830/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbakemelding på utkast ROS-analyse E6 Åsen-Mære Trygve Andresen
53369/2017 17.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - 161017 - Verdal bibliotek - Innvilget VERDAL KOMMUNE KULTURTJENESTEN
53243/2017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om betalingsavtale - krav til dokumentasjon av økonomiske forhold *****
53984/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 1719/289/2 Kløvjanvegen 109 - Jan Lyng Jan Lyng
54174/2017 17.10.2017 Inngående brev Vedr. ***** ***** født ***** - opplysninger om sak *****
54145/2017 17.10.2017 Inngående brev Stopp av utleggstrekk for en kort periode - ***** ***** ***** *****
53061/2017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Levanger bibliotek - Tolvtommertorsdag 261017 Levanger bibliotek
54322/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
53123/2017 17.10.2017 Utgående brev Innkalling til rodeledermøte 19. oktober 2017 Til rodelederne.
53435/2017 17.10.2017 Utgående brev Din søknad om betalingsordning er innvilget *****
53178/2017 17.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om startlån *****
53973/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om plassering av midlertidig boligrigg i inntil 2 år - 1721/18/1353 Neptunvegen 4 B - Stord Innkvartering AS ING ØYVIND JØRGENSEN AS
54217/2017 17.10.2017 Inngående brev Ref sak 30745 - Oversending av avgjørelse Levanger kommune - ***** ***** *****
54083/2017 17.10.2017 Utgående brev Dispensasjonssak kommunedelplan Levanger sentrum Statens vegvesen Region midt
53525/2017 17.10.2017 Utgående brev Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til anneks - 1721/61/9 Haukåvegen 197 - Jorunn Dahling Jorunn Dahling
53127/2017 17.10.2017 Utgående brev Kontaktpersoner i f.h.t. tilsyn med Levanger kommune - tildeling av langtidsopphold i sykehjem - 201117 - 211117 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
53976/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om erstatning for nedforingskostnader som følge av radioaktivitet ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
54192/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/313/1 Tømtevegen 42 - Jostein Halsan JOSTEIN HALSAN
53414/2017 17.10.2017 Utgående brev Frigivelse av midler på skattetrekkskonto *****
53994/2017 17.10.2017 Inngående brev Spørsmål til Levanger kommune - Kolonihager på Staup STAUPS VENNER
54151/2017 17.10.2017 Inngående brev Inkassotrekk - ***** ***** ***** ***** *****
54179/2017 17.10.2017 Inngående brev Ref sak 30591 - Beslutning om utsettelse i tvangssalgssak Verdal kommune - ***** ***** ***** *****
53045/2017 17.10.2017 Utgående brev Innkalling til møte i Eldrerådet 16. oktober 2017 Eldrerådet medlemmer.
54086/2017 17.10.2017 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 141017 NOKAS AS
54193/2017 17.10.2017 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Oljeforurensning i Levangersundet - vedtak om dekning av påløpte utgifter FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
53909/2017 17.10.2017 Utgående brev Sluttrapport kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Verdal Nord Trøndelag fylkeskommune
54191/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om arbeid som støttekontakt Oline Knudsen Skarsbakk
53476/2017 17.10.2017 Utgående brev Høring - Samferdsel i Trøndelag - Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag og Ny takst og sonestruktur TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
54158/2017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1721/230/26 Godbekken 19 - Ella Berit Sveberg Ella Berit Sveberg
54280/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
54291/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
54287/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
54284/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
54296/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
54294/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
54293/2017 17.10.2017 Utgående brev Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1942 *****
53149/2017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - avslag *****
53382/2017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - 201017 - Momarka grendehus - Ingar Arne Aae Ingar Arne Aae
53508/2017 17.10.2017 Utgående brev Transporttjenesten for funksjonshemmede *****
54154/2017 17.10.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over festegrunn - 1719/99/1/99 Tomtvassvegen 828 - Skogn Bygdealmenning SKOGN BYGDEALMENNING
49156/2017 17.10.2017 Utgående brev Intern høring: Melding om oppstart, Finnvola sør Aasen, Ingvild m.fl.
54176/2017 17.10.2017 Inngående brev Kulturpris 2017 - forslag - Levanger Musikkforening Liv Ohrvik Stamnes
53619/2017 17.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om startlån *****
54297/2017 17.10.2017 Inngående brev Innkalling til konkurssak *****
54270/2017 17.10.2017 Inngående brev Ref sak 30895 - Oversending av avgjørelse Levanger kommune - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.1.1