eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
464/2018 08.06.2018 Utgående brev Levanger vannverk - Mattilsynet fatter vedtak MATTILSYNET
68330/2017 08.06.2018 Utgående brev 1721 - 23/52 - Anmeldelse brann Reinsholm Lensmannen i Verdal
59877/2017 08.06.2018 Utgående brev Bekreftelse på tilsagn om tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Verdal kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
39880/2017 06.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk bistand vedrørende renovering av eksisterende brannhydrant ved Sandstad på Ytterøy Gunnar Jørstad
73660/2016 28.05.2018 Utgående brev Sjøgata 12- Kulturminnefaglig uttalelse Nils Heitlo
65035/2017 24.05.2018 Utgående brev Forslag om tildeling Kongelig påskjønnelse *****
29830/2017 24.05.2018 Utgående brev Letter of intent Age-friendly Cities and Communities WHO globale network of Age-friendly cities and communities
70429/2017 23.05.2018 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for - Idrettshus lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. Frode Strand
66799/2017 18.04.2018 Utgående brev Svar på bekymringsmelding *****
549/2018 03.04.2018 Inngående brev Saldokort - tilskudd drenering Fylkesmannen i Trøndelag
185/2018 21.03.2018 Utgående brev Tilskudd inndratt Fylkesmannen i Trøndealg
547/2018 20.03.2018 Utgående brev Godkjent til utbetaling Fylkesmannen i Trøndelag
170/2018 14.03.2018 Inngående brev Revisors bekreftelse på prosjektregnskap Revisjon Midt-Norge SA
49610/2017 13.03.2018 Utgående brev Svar på mail av 22.09.17 Mari Ommundsen
Versjon:5.1.1