eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3102/2017 16.01.2017 Inngående brev Arbeidsfrist Frode Leira
3070/2017 16.01.2017 Inngående brev Akseptert tilsagn - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1932/2017 16.01.2017 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Arken - 040217 - Innvilget Verdal Mannskor v/ Dagfinn Thorsvik
3108/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - PubQuiz 200117 - Momarka Grendehus Ingar Arne Aae
2929/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om årstimer til samisk opplæring skoleåret 2017/2018 FYLKESMANNEN I FINNMARK
2930/2017 16.01.2017 Inngående brev Beslutning om påleggstrekk - ***** ***** ***** *****
2472/2017 16.01.2017 Utgående brev Søknad om rettferdsvederlag fra staten - ***** ***** ***** ***** - Innhenting av dokumenatasjon *****
3204/2017 16.01.2017 Inngående brev Nabovarsel - Oppføring av tomannsbolig på eiendom 1719/37/225 PROMIDT AS
3265/2017 16.01.2017 Inngående brev Underskrevet avtale etablering av Newton Engia Statoil Energirom Verdal mellom Verdal kommune og FIRST Scandinavia Partner AS *****
2649/2017 16.01.2017 Utgående brev Innkalling til folkevalgtopplæring onsdag 15. mars 2017 Kommunestyret med flere
2572/2017 16.01.2017 Utgående brev Høring - Søknad om veg-, vann- og avløpsanlegg Fætten - etappe 2 - Verdal kommune FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG m.fl.
3100/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om riving av gammel driftsbygning - 1719/141/1 Eknesvegen 595 - Kristian Daling JORULF LELLO
3271/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3101/2017 16.01.2017 Inngående brev Sett hjort 2016 - valdnr 1719V0002 - Ingvar Winje Ingvar Winje
3093/2017 16.01.2017 Inngående brev Melding om omdisponering av uthus/lagerhus til ordinært hyttebruk - 1719/183/7 Gamle Kongeveg Sør 115 - Bodvar Sonstad Bodvar Sonstad
3104/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om fradeling av bebygd tomt fra 1721/241/3 og 13 Jamtlandsvegen 1309 - Odd Arne Tromsdal Odd Arne Tromsdal
2956/2017 16.01.2017 Inngående brev Opphør av trekk - ***** ***** ***** ***** *****
3213/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2953/2017 16.01.2017 Inngående brev Opplysninger om sak 50480 - ***** ***** ***** *****
2117/2017 16.01.2017 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling -Staup barnehage *****
3067/2017 16.01.2017 Inngående brev Fylkesmannen gir medhold - Krav om dekning av saksomkostninger etter Fylkesmannens vedtak i klagesak knyttet til 1721/18/1289 - Statsråd Holst veg 6 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
3151/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Farmen Menighetsbarnehage *****
3189/2017 16.01.2017 Inngående brev Bosetting av flyktning - ***** ***** *****
3244/2017 16.01.2017 Inngående brev Kamilla Sundal Aspås - søker om arbeid som støttekontakt Kamilla Sundal Aspås
3214/2017 16.01.2017 Inngående brev Endring av gebyrsystemet og mulighet for rabatter - Staupslia 33 INNHERRED RENOVASJON IKS
2928/2017 16.01.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3185/2017 16.01.2017 Inngående brev Kopi - Dispensasjon fra verneforskriften for Grønningen naturreservat for oppkjøring av skiløyper og frakt av ved til gapahuker FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
3088/2017 16.01.2017 Inngående brev Retur av søknad Innovasjon Norge
3002/2017 16.01.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest på bolighus - 1719/207/113 Sørfossen 20 Knut Morten Risberg
3062/2017 16.01.2017 Inngående brev Avslutning av utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
2606/2017 16.01.2017 Utgående brev Ref sak 60475 - Opplysninger om sak - ***** ***** *****
2923/2017 15.01.2017 Inngående brev Søknad om startlån søknad - ***** ***** ***** *****
2823/2017 13.01.2017 Inngående brev Innsigelse vedrørende detaljregulering for Staupslitoppen boligområde, sak 57/16 Akersolutions - Olsen, Gudmund
2813/2017 13.01.2017 Inngående brev Oppfølging kommunebesøk 12.01.2017 Ika-Trondelag - Synnøve Wiseth
2738/2017 13.01.2017 Inngående brev Produksjonstilskudd Ntebb - Håkon Fiskvik
2774/2017 13.01.2017 Inngående brev Orientering om økonomisk situasjon - ***** ***** ***** ***** ***** *****
1855/2017 13.01.2017 Utgående brev Overvann til Fossdalsbekken ved Lysthaugen Norconsult - Moe Anders
2860/2017 13.01.2017 Inngående brev Trekk i lønn og andre ytelser etter gjeldsordningsloven - ***** ***** *****
72910/2016 13.01.2017 Utgående brev Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1721/171/1/3 Høysjøen 53 - Håvard Nordgaard - Godkjent Håvard Bersås Nordgaard
1273/2017 13.01.2017 Utgående brev Innstilling til forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
1977/2017 13.01.2017 Utgående brev Varsel før tvangsdekning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2745/2017 13.01.2017 Inngående brev Ferdig grøftet Eskil Andre Brenne
2840/2017 13.01.2017 Inngående brev Klage på vedtak - ***** ***** *****
2890/2017 13.01.2017 Inngående brev Registrering av ildsted på eiendommen 1756/83/84 Stallvegen 10 Petter Gausen Bremseth
2887/2017 13.01.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2358/2017 13.01.2017 Utgående brev Søknad om ekstratilskudd ÅR 1 og ÅR 2 for ***** ***** ***** *****
1888/2017 13.01.2017 Utgående brev Tilbakemelding innsynskrav *****
2908/2017 13.01.2017 Inngående brev Betaling av bidragstrekk - ***** ***** *****
2176/2017 13.01.2017 Utgående brev Innkalling til møte i arbeidsutvalget for rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 16. januar 2017 kl. 13.00 Arbeidsutvalget
2842/2017 13.01.2017 Inngående brev Avslutning - manglende svar på byggesak SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
Versjon:5.1.1