eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
65277/2017 25.06.2018 Utgående brev Protokoll fra ferdigbefaring og overtakelsesforretning FRENT AS
70255/2017 22.06.2018 Utgående brev Statusrapport Rekruttering av fastlege og kompetanse- og kvalitetshevende tiltak i allmennlegetjeenesten HELSEDIREKTORATET
16765/2017 21.06.2018 Utgående brev Tilbud om fast helsesøsterstilling 80%. Siv Mari Kolstad Brit Lisbeth Gaup Kverkild
16790/2017 21.06.2018 Utgående brev Tilbud om 40% fast helsesøsterstilling. Merete Kjeldstad Brit Lisbeth Gaup Kverkild
16526/2017 21.06.2018 Utgående brev Helsesøsterstillinger fast. Ansettelsesprotokoll Brit Lisbeth Gaup Kverkild
464/2018 08.06.2018 Utgående brev Levanger vannverk - Mattilsynet fatter vedtak MATTILSYNET
59877/2017 08.06.2018 Utgående brev Bekreftelse på tilsagn om tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Verdal kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
68330/2017 08.06.2018 Utgående brev 1721 - 23/52 - Anmeldelse brann Reinsholm Lensmannen i Verdal
39880/2017 06.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk bistand vedrørende renovering av eksisterende brannhydrant ved Sandstad på Ytterøy Gunnar Jørstad
73660/2016 28.05.2018 Utgående brev Sjøgata 12- Kulturminnefaglig uttalelse Nils Heitlo
65035/2017 24.05.2018 Utgående brev Forslag om tildeling Kongelig påskjønnelse *****
29830/2017 24.05.2018 Utgående brev Letter of intent Age-friendly Cities and Communities WHO globale network of Age-friendly cities and communities
70429/2017 23.05.2018 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for - Idrettshus lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. Frode Strand
Versjon:5.1.1