eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
42705/2017 22.08.2017 Inngående brev Dokumentene Levanger Kommune - Al-Saadouni, Omar Marwan
42572/2017 22.08.2017 Inngående brev Sarah Chanelle Huse - Oppsigelse dans Janne Huse
42532/2017 22.08.2017 Inngående brev Berglivegen 5 Levanger - Tilleggsinfo fradelingssøknad Gnr 01 Bnr 101 Promidt - Helge Skjærpe
41932/2017 22.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fritak for eiendomsskatt Musikkens Hus SA - 1719/315/318 Jostein Hammer
42683/2017 22.08.2017 Inngående brev Stortingsvalget 2017 - Stemmelokaler Ytterøy - Herredshuset Oddrun Helga Laugsand
41644/2017 22.08.2017 Utgående brev Retur- Søknad om oppføring av terrasse med takoverbygg - 1719/275/163 Alosavegen 6 A - Evy Synnøve Riise BYGGMESTER KARL FREDRIK JØRGENSEN AS m.fl.
42210/2017 22.08.2017 Utgående brev Melding om lokal lagring og bruk av biogjødsel / avløpsslam - Levanger Tore Ness
42207/2017 22.08.2017 Utgående brev Melding om lokal lagring og bruk av biogjødsel / avløpsslam - Levanger Ole Bård Rekstad m.fl.
42190/2017 22.08.2017 Utgående brev Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 1721/100/1 Gjermstad vestre - kjøper Andor Jermstad selger Rut Åse Prestmo. Klager er Rut Åse Prestmo Andor Jermstad m.fl.
41746/2017 22.08.2017 Utgående brev Søknad om skoleskyss for Robin Røkke Veie *****
42565/2017 22.08.2017 Inngående brev Seraj Muin Hazboun - søker om arbeid som støttekontakt Seraj Muin Hazboun
42040/2017 22.08.2017 Utgående brev Matrikulering/målebrev punktfeste 1721/226/3 Lillemo skog - Værdalsbruket AS - 1721/226/3/79 Risvatnet-Småliin 79 - Eksisterende hytte AS VÆRDALSBRUKET
42658/2017 22.08.2017 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen til søknad om driftskonsesjon fo Mossing nedre FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
42116/2017 22.08.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Torstein Vigen Torstein Vigen
42213/2017 22.08.2017 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling-Purktrøa barnehage *****
42689/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
42698/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om støtte fra Edvart og Louise Øiens legat Birdingbed ved Kenneth Lunna
42570/2017 22.08.2017 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til søknad om driftskonsesjon - Breding grustak - 1721/139/1 STATENS VEGVESEN
42205/2017 22.08.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til manuell hogst- 1721/1/1- Audun Myhr Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Miljøvernavdelinga
41930/2017 22.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar på innsynsbegjæring - eiendomsskattetakster i Verdal kommune NRK Marienlyst
41607/2017 22.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Deling av eiendommen 1721/9/3 Bruvold - Bodil Bruvold Hojem - To boligtomter Bodil Bruvold Hojem
42444/2017 22.08.2017 Utgående brev Klimaskogfelt Åsen - Håkon Magnus Berg-Christiansen Sigbjørn Hammer
42051/2017 22.08.2017 Utgående brev Til orientering - Avvik fra ambulansetjenesten *****
42562/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
42693/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** *****
42538/2017 22.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 1/2-part av1721/35/7 Buvollen 75 - Gretha Kristin Hojem Gretha K Jermstad Hojem
42601/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
42636/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Staup natur- og aktivitetsbarnehage *****
41927/2017 22.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar på innsynsbegjæring - eiendomsskattetakster i Levanger kommune NRK Marienlyst
42074/2017 22.08.2017 Utgående brev Søknad om betalingsavtale - krav til dokumentasjon av økonomiske opplysninger *****
42632/2017 22.08.2017 Inngående brev Dispensasjon fra verneforskriftene for Grønningen og Øvre Forra naturreservat FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
42633/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
41996/2017 22.08.2017 Utgående brev Henvendelse om fartshumper i Sandstien Kent Granlund
42577/2017 22.08.2017 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
42668/2017 22.08.2017 Inngående brev Orientering om at saksøker i et senere besluttet tvangssalg av samme salgsobjekt er trådt inn som saksøker i det tidligere besluttede salget. Kemneren i Innherred samkommune m.fl. - ***** ***** ***** *****
41768/2017 22.08.2017 Utgående brev Delvis innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen 1719 gnr 111/2- rydding og inngjerding av gammel beitemark Tor Nyborg
41655/2017 22.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Innvilget Ole Gunnar Hallager m.fl.
42686/2017 22.08.2017 Inngående brev Ref sak 30612 - Oversending av avgjørelse - Heving - Verdal kommune - ***** ***** *****
42644/2017 22.08.2017 Inngående brev Høringsuttalelse fra Fylkesmannen til detaljregulering Birkelund Markabygda FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
41788/2017 22.08.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av naust - 1719/247/17 Åvikvegen 354 - Arild Kristoffer Aurdal Arild Kristoffer Aurdal
42401/2017 22.08.2017 Utgående brev Søknad om ferdigattest på tilbygg og fasadeendring av bolighus - 1721/168/3 Nordkleiva 122 - Thomas Nessemo - Godkjent Melvin Nessemo
41962/2017 22.08.2017 Utgående brev Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 1719/100/5 fra 1719/127/1 Movassvegen 374 - Eva Lill Sjåstad Reidar Kvam m.fl.
42615/2017 22.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 1719/288/4 og 5 Okkenhaugvegen 806 - Ingrid Hynne Ingrid Hynne
42050/2017 22.08.2017 Utgående brev Lysthaugen - flytting av trelavvo Moe Anders
42702/2017 22.08.2017 Inngående brev Søknad om fritak / reduksjon av renovasjon- og feie / tilsynsgebyr - Vester-Volhaugvegen 39 Lena Alice Hamrum
41856/2017 22.08.2017 Utgående brev Kunngjøring - påminnelse om mulighetene til forhåndsstemmegivning Innherred
41875/2017 22.08.2017 Utgående brev Kunngjøring - hjemmestemming Innherred
42013/2017 22.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Deling av eiendommen 1721/176/1 Nordkleiva 223 - Paul Sturla Green - Fradeling av bebygd tomt Paul Sturla Green
41713/2017 22.08.2017 Utgående brev Svarbrev søknad om skjenkebevilling - GAID 2017 på Nord Universitet Levanger - 230817 - Nord Studensamskipnad NORD STUDENTSAMSKIPNAD
41805/2017 22.08.2017 Utgående brev Søknad om betalingsavtale - krav om dokumentasjon av økonomiske forhold *****
Versjon:5.1.1