eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
68758/2017 14.12.2017 Inngående brev ***** ***** ***** *****
68714/2017 14.12.2017 Inngående brev Om lovtolkning og prøving av skjønn i klagesaker etter motorferdselforskriften - Opprinnelig klagevurdering av Fylkesmannen i Troms FNF-Nett - Marius Nilsen
68709/2017 14.12.2017 Inngående brev Om lovtolkning og prøving av skjønn i klagesaker etter motorferdselforskriften FNF-Nett - Marius Nilsen
68904/2017 14.12.2017 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre for klient 337 - 010118 - 260718 *****
68903/2017 14.12.2017 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre for klient 337 - 010817 - 311217 *****
68089/2017 14.12.2017 Utgående brev Anmodning om utbetaling av innvilga midler fra Vannområde Trøndelag Bendik Eithun Halgunset m.fl.
68134/2017 14.12.2017 Utgående brev Hottran - reduser forurensning fra landbruket - anmodning om utbetaling av tilsagn Fylkesmannen - Rostad Anne Grete m.fl.
68834/2017 14.12.2017 Inngående brev Kopi - Klage over Innherred samkommunes vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - flytebrygge - grillbu på 1719/242/45 - Sliperstua 3 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
68266/2017 14.12.2017 Utgående brev Finansieringsbevis *****
68715/2017 14.12.2017 Inngående brev Oversikt fra regnskapsfører Kroa i Bø
68068/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede ***** ***** ***** *****
68333/2017 14.12.2017 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/205 Oberst Lemforts veg 25 - Else Borgsø Valstad og Thorstein Hynne - Boligtomt - Godkjent Thorstein Hynne m.fl.
68896/2017 14.12.2017 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 1721/24/8 - Trond Arne Wisth NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
68077/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68175/2017 14.12.2017 Utgående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til manuell hogst - 1719/208/3 - Bård Olav Leangen FM
68844/2017 14.12.2017 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** ***** ***** *****
68070/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
67898/2017 14.12.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus og garasje - 1719/308/31 Tingstadvegen 133 - Jan Erik Hogstad KOMPLETT PROSJEKTERING AS
68290/2017 14.12.2017 Utgående brev Refusjonskrav vedrørende fristilling av Torje Munkeby som veileder til Veilederkorps i perioden 010717 - 311217 Utdanningsdirektoratet
68034/2017 14.12.2017 Utgående brev Oversender sak for avskriving av skattekrav som er foreldet - ***** ***** ***** ***** *****
68048/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68630/2017 14.12.2017 Utgående brev Tilbakemelding om oppfylt vedtak (utførte tiltak) Jannike Strugstad
68332/2017 14.12.2017 Utgående brev Manglende situasjonskart i melding om oppføring av bygning inntil 50 m2 - 1721/200/5 Strådalsvegen 298 - Johan Rune Sche Johan Rune Ward Schei
68182/2017 14.12.2017 Utgående brev Svar på klage ang. vedtak om tilskudd til private barnehager 2017 *****
68817/2017 14.12.2017 Inngående brev Ref 159/17 IVH - Forslag til nedbetalingsavtale - ***** ***** ***** *****
67951/2017 14.12.2017 Utgående brev Produksjonstilskudd i jordbruket 2017 - dokumentkontroll Gerd Marit Svendsen
68855/2017 14.12.2017 Inngående brev Kopi - Vedtak V73-NT-2017- Særskilt fartsgrense på fv. 120 i Levanger kommune STATENS VEGVESEN
68854/2017 14.12.2017 Inngående brev Startlån søknad (Ref=108008) *****
68838/2017 14.12.2017 Inngående brev Omar Marwan Al-saadouni - søker om arbeid som støttekontakt Omar Marwan Al-Saadouni
68746/2017 14.12.2017 Inngående brev 17/66184-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2018 LANDBRUKSDIREKTORATET
68073/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****
68861/2017 14.12.2017 Inngående brev Anbefaling til Helsedirektoratet om ny kontorstruktur i Helfo HELFO
68794/2017 14.12.2017 Inngående brev Ref sak 191296 - Stans av bidragstrekk - ***** ***** ***** ***** *****
68084/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****
67751/2017 14.12.2017 Utgående brev Høringsbrev - Dispensasjon fra kommunedelplan - Søknad om fradeling av boligtomt fra 1721/24/10 Svedjan Haugsvegen 44 - Øystein Lynum Nord-Trøndelag Fylkeskommune m.fl.
68090/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****
68889/2017 14.12.2017 Inngående brev Løfteinnretning stengt ved periodisk sikkerhetskontroll - Magneten kjøpesenter NORSK HEISKONTROLL AS
68895/2017 14.12.2017 Inngående brev Kopi - Svar på søknad om fohåndsgodkjenning av tilskudd til lang terrengtransport 1719/119/4 - Roald Løvli FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
68799/2017 14.12.2017 Inngående brev Ref sak 13738 - Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** *****
68025/2017 14.12.2017 Utgående brev Tilbakekalling av begjæring om tvangsdekning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
68044/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68045/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****
68043/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68324/2017 14.12.2017 Utgående brev Høring av planforslag - Stokkberget B9 - Åsen NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
68056/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68781/2017 14.12.2017 Inngående brev Ref sak 50267 - Stadfestet tvungen gjeldsordning - ***** ***** ***** *****
68053/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68171/2017 14.12.2017 Utgående brev Nyvegbakken 21 Oddfrid Kvernmo m.fl.
68088/2017 14.12.2017 Utgående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
68062/2017 14.12.2017 Utgående brev Tilsynsrapport STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
Versjon:5.1.1