eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
27838/2017 24.05.2017 Inngående brev Klageordningen for kommuner som berøres av ny tjenestestruktur i politi- og lensmannsetaten Jd Dep - Politiavdelingen
27836/2017 24.05.2017 Inngående brev Klageordningen for kommuner som berøres av ny tjenestestruktur i politi- og lensmannsetaten Jd Dep - Politiavdelingen
27351/2017 24.05.2017 Utgående brev Oppsummering etter befaring med grunneiere ved VK22/VK23 220517 Knut Brevik
27429/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest på tilbygg til bolighus - 1719/262/85 Mulelia 131 BYGGMESTER BJARTNES AS m.fl.
27132/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG3) for riving av gammel driftsbygning - Alstadhaug kirkegård - 1719/19/1 - Levanger kommune RAMBØLL NORGE AS m.fl.
28003/2017 24.05.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - Klopplegging av sti i Øvre Forra Naturreservat - Levanger FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
28002/2017 24.05.2017 Inngående brev Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
23324/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/372/1/56 Vulusjøvegen 940 MESTERRØR AS m.fl.
27365/2017 24.05.2017 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage *****
27174/2017 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Maritvold barnehage *****
27364/2017 24.05.2017 Utgående brev Redusert foreldrebetaling - Askeladden barnehage *****
27992/2017 24.05.2017 Utgående brev Vedrørende forespørsel om fosterhjemsgodkjenning *****
27154/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om endring - 1719/3/15 Pynten - Oddvar Bjørkmo KJØLEN OG NYDAL BYGG AS m.fl.
28045/2017 24.05.2017 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 22.05.2017 (vedtaksref:100004836528084) Helfo
27333/2017 24.05.2017 Utgående brev Retur - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/20 Tomt 63 Tomtvassvegen 932 - Mari Østborg Mari Østborg
27187/2017 24.05.2017 Utgående brev Avtale om leie av jord på 1719/323/3 Haugan fra 2016 - 2026 mellom Snorre Henning og Forberg Samdrift DA FORBERG SAMDRIFT DA
27925/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Avgangsforestilling 3året ved Nord - Rinnanbanden Patrick Hilmar Ingvaldsen
27194/2017 24.05.2017 Utgående brev Rapportering for UDs fribystipend 2016 - frist 19 mai *****
27901/2017 24.05.2017 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt planforslag for Gamle Kongevei Nord 6 Gyda Løken
27281/2017 24.05.2017 Utgående brev Betalingsinformasjon for krav i gjeldsordning - ***** ***** ***** *****
27368/2017 24.05.2017 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage *****
28015/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/172 Enga 3 - Ida Fostad og Marius Solli NORDBOHUS BYGGSERVICE AS
27990/2017 24.05.2017 Inngående brev Informasjon om mulig endring i valgloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
27756/2017 24.05.2017 Inngående brev Tillegg til kjøpekontrakt - Busetvegen 23 - 1721/75/6 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
27136/2017 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon i foreldrebetaling 2017/18 - Lekekroken barnehage *****
28037/2017 24.05.2017 Inngående brev Kopi - Vedtak om endring av tillatelse for deponering ved Skjørdalen avfallsanlegg FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
27768/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av verksted- og lagerhall - 1721/277/318/3 Venusvegen 3 B - Røstad Entreprenør AS TALDE PROSJEKTSTYRING AS m.fl.
27152/2017 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Kanutten barnehage *****
27931/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad om fradeling av tillegg til 1719/220/27 fra 1719/220/7 Vollavegen 39 - Inger Vordal Inger Vordal
28050/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad om utsettelse med betjening av gjeld NAV Verdal
27866/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest på tilbygg til bolighus og tilbygg av garasje til bolig - 1719/18/8 Gilstadlia 123 LETNES ARKITEKTKONTOR AS
27095/2017 24.05.2017 Utgående brev Ferdigattest - Søknad om ferdigattest på bolighus - 1719/59/17 Grytesvegen 527 NORDBOHUS BYGGSERVICE AS m.fl.
27978/2017 24.05.2017 Utgående brev Ulovlighetsoppfølging av naust - 1719/227/1/32 Naust F32 Hopla - Rolf Eriksen Tone Tyholt
27171/2017 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om startlån *****
26525/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om nytt pumpehus og vannledning - 1721/67/15 Dalan - Verdal komune VERDAL KOMMUNE TEKNISK DRIFT
27985/2017 24.05.2017 Inngående brev Etterlyser svar *****
27355/2017 24.05.2017 Utgående brev Søknad om reduksjon i foreldrebetaling *****
27193/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om riving av garasje og oppføring av ny boenhet som tilbygg - 1721/1/15 Leklemsåsen 24 - Robert Grande KOMPLETT PROSJEKTERING AS m.fl.
27069/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje og innglassing av veranda - 1719/7/85 Nordengbakkan 71 - Rigman Pents Rigman Pents
27415/2017 24.05.2017 Utgående brev Vedrørende din søknad om godkjenning av plan for nydyrking Rune Fiborg
27928/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid - Ruffen Barnehage Saltkjelen *****
27541/2017 24.05.2017 Utgående brev Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren - Tilleggsareal landbruksformål - Godkjent John Olav Oldren m.fl.
27986/2017 24.05.2017 Inngående brev Informasjon om mulig endring i valgloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
27993/2017 24.05.2017 Inngående brev Skadenummer 16942056 - Krav om regress - Vannskade på eiendommen hos Liv Erna og Rolf Stene - Lynghaugen 7 TRYG FORSIKRING
27420/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av kontorbrakker - 1719/34/255 Fiborgtangen - Biokraft AS PROMIDT AS m.fl.
27652/2017 24.05.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om riving og bygging av ny bru i Langnesskogen - 1721/21/5 Langnes og 1721/23/1 Fæby - Verdal kommune BYGGMESTERAN AS m.fl.
27796/2017 24.05.2017 Inngående brev Godkjent - Søknad om riving og bygging av ny bru i Langnesskogen - 1721/21/5 Langnes og 1721/23/1 Fæby - Verdal kommune Innherred samkommune
27363/2017 24.05.2017 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage *****
27112/2017 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage *****
27922/2017 24.05.2017 Inngående brev Søknad - Rehabilitering av grendehus - Nordtun Grendehus SA Sturla Røiseng
Versjon:5.1.1