eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
49062/2017 21.09.2017 Inngående brev Ber om innspill - Høring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen Helsedirektoratet
49057/2017 21.09.2017 Inngående brev Påminnelse - Skade 041216 - Skolemestervegen 5 If skadeforsikring
48970/2017 21.09.2017 Inngående brev Påminnelse - Regresskrav - Gjensidige ref. 83190016 Gjensidige Forsikring ASA
48954/2017 21.09.2017 Inngående brev Foreslår huset til Hege Udbye og Naboen i nerbyen til Byggeskikkprisen 2017 Inger Lise Hemb
49025/2017 21.09.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
49189/2017 21.09.2017 Inngående brev Ref sak 28976 - Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** ***** ***** *****
49190/2017 21.09.2017 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsling om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Finnvola sør hytteområde NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
49075/2017 21.09.2017 Inngående brev Utleggstrekk - Endring av månedlig trekkbeløp - ***** ***** *****
49084/2017 21.09.2017 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og invitasjon til grunneiermøter - Kvithammar Åsen NYE VEIER AS
49206/2017 21.09.2017 Inngående brev Ref sak 30444 - Forkynning av dom / beslutning fra forliksrådet - ***** ***** ***** ***** *****
49069/2017 21.09.2017 Inngående brev Stopp av utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
49067/2017 21.09.2017 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Gnr 229 Bnr 1 - Søker Kent Roger Østgård NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
49193/2017 21.09.2017 Utgående brev Svar på henvendelse nina.selbo.torset@aftenposten.no
49208/2017 21.09.2017 Inngående brev Ref sak 30918 - Forkynning av dom / beslutning fra forliksrådet - ***** ***** ***** ***** ***** *****
49053/2017 21.09.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev - Investeringstilskudd Omsorgsbolig/Sykehjem HUSBANKEN
48964/2017 21.09.2017 Inngående brev Tiltak Strådøla Vera Bård Helge Johansen
49198/2017 21.09.2017 Inngående brev Attestasjon til Resultatregnskapet for Mule Gårdsbarnehage KLEPP REGNSKAP AS
49005/2017 21.09.2017 Inngående brev Registrering av ildsted - Ulvevegen 28 - 1719/275/262 - Tormod Hovd Tormod Andreas Hovd
49016/2017 21.09.2017 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** *****
49209/2017 21.09.2017 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=83014) Linn Merete Storsve Hammer
49048/2017 21.09.2017 Inngående brev Ref sak 30665 - Begjæring om tvangssalg - Beslutning om medhjelpersalg Inntrøndelag tingrett
49010/2017 21.09.2017 Inngående brev Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
49056/2017 21.09.2017 Inngående brev Skadenr 249945 - XK 19541 - 160517 KLP Skadeforsikring
48940/2017 21.09.2017 Inngående brev Kulturvernfaglig uttalelse til søknad om nydyrking på eiendommen gnr 1719/161/1 - Nord-Trøndelag Fylkeskommune NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
49199/2017 21.09.2017 Inngående brev Tvangssalg - 1721/77/5 - Sendesvegen 78 - ***** ***** *****
49019/2017 21.09.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
49202/2017 21.09.2017 Inngående brev Signert avtale for leie av grunn - gang- og sykkelveg ved Skogn stasjon - del av 1719/32/3 BANE NOR EIENDOM AS
49061/2017 21.09.2017 Inngående brev Ber om innspill - Høring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen Helsedirektoratet
49071/2017 21.09.2017 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse sendt fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Gnr 304 Bnr 1 - Søker Per Erik Bjøraas NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
49007/2017 21.09.2017 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport NTE NETT AS
49195/2017 21.09.2017 Inngående brev Varsel om frakobling av elektrisk anlegg pga manglende utbedring av feil / mangler i henhold til rapport 114494 - Staupslia NTE NETT AS
48958/2017 21.09.2017 Utgående brev Orientering om tilbudsregelen i odelsloven § 20 ved deling og salg av deler av landbrukseiendom Stig By
49031/2017 21.09.2017 Inngående brev Søknad - Motorferdsel i utmark - Per Morten Olsen Per Morten Olsen
49038/2017 21.09.2017 Inngående brev Byggemelding Rune Feøy Rune Feøy
49066/2017 21.09.2017 Inngående brev Kombibygg Levanger Kommune - Eggen, Lisbeth
49200/2017 21.09.2017 Utgående brev Anmeldelse *****
49029/2017 21.09.2017 Inngående brev Gravemelding for eiendommen 1719/214/1 - Nye veier AS RAMBØLL NORGE AS
48751/2017 20.09.2017 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal til 1719/73/39 fra 1719/73/19 Boligfelt I Gotås - Levanger kommune Levanger Kommune - Eriksen, Roar
48650/2017 20.09.2017 Inngående brev Oversendelse av materiale til bruk ved kommunens egenvurdering Tilsyn 2017 samarbeid mellom barnevern og NAV for ungdom i alderen 17 til 23 år Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
48632/2017 20.09.2017 Inngående brev Avkjørsel - Søknad om fradeling av boligtomt 1719/1/101 Berglivegen 5 Levanger Kommune - Eriksen, Roar
48907/2017 20.09.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/259/3 Jamtlandsvegen 445 - Tomas Valstad TOMAS VALSTAD
48771/2017 20.09.2017 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Røra Mek Verksted og gjennomføringsplan - 1721/277/318/3 TALDE PROSJEKTSTYRING AS
48668/2017 20.09.2017 Inngående brev Destruksjon av oljetank - 1721/278/20 Hellemslia 2 - Inger og Rune Storstad BØRSTADS TRANSPORT AS
48160/2017 20.09.2017 Utgående brev Anmodning om statlig refusjon ifm forsøk på skadefelling av jerv i Verdal 240817 -310817 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag
48749/2017 20.09.2017 Utgående brev Behandlet gravemelding - 1719/273/43 - Gamle Kongeveg 100 KJELL LIAN AS
48027/2017 20.09.2017 Utgående brev Svar angående søknad om fradeling av tilleggsareal til 1719/192/27 fra 1719/192/2 Vinanvegen 222 - Oddbjørn Kvam Oddbjørn Kvam
48658/2017 20.09.2017 Utgående brev Avviksskjema Samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
48647/2017 20.09.2017 Inngående brev Purring - Mangler kontonummer for utbetaling NTE Nett AS
48914/2017 20.09.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/276/3 Sandstien 105 - Ståle Letnes STÅLE LETNES
48810/2017 20.09.2017 Inngående brev Spørsmål til ordfører - Hurtigladere MDG v/Arvid Wold
Versjon:5.1.1