eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
34743/2017 23.06.2017 Inngående brev Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune
34742/2017 23.06.2017 Inngående brev Høringsuttalelse fra statens vegvesen Statens vegvesen
34740/2017 23.06.2017 Inngående brev Klage på vedtak Promidt AS v/ Helge Skjærpe
34632/2017 23.06.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Sørheim maskin AS Sørheim maskin AS
34629/2017 23.06.2017 Inngående brev Studentlister psykisk helsevern uke 37 - 44 Verdal Kommune - Wolden, Gunn Elisabeth Sørhaug
34628/2017 23.06.2017 Inngående brev Studentlister eldreomsorg uke 37 - 43 Nord Universitet
34621/2017 23.06.2017 Inngående brev Melding om vedtak - Gitt Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Naturporten - Steinar Bach
34620/2017 23.06.2017 Inngående brev Melding om vedtak - Avslag på Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella Nasjonalpark Naturporten - Steinar Bach
34582/2017 23.06.2017 Inngående brev Svar på søknad om støtte - Levanger svømme og livredningsklubb Nord-Trøndelag Fylkeskommune
34580/2017 23.06.2017 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse Innherred-Samkommune - Sirum, Torbjørn
34579/2017 23.06.2017 Inngående brev Avtale om suppleringskjøp - Visma unique AS og Innherred samkommune Innherred-Samkommune - Garli, Per Erik
34561/2017 23.06.2017 Inngående brev Oversendelse av rapport fra omsorgskontroll UTLENDINGSDIREKTORATET
34522/2017 23.06.2017 Inngående brev Studentlister i hjemmebasert omsorg uke 37 - 44 Nord Universitet
33428/2017 23.06.2017 Utgående brev Ang. søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** ***** ***** ***** *****
33429/2017 23.06.2017 Utgående brev Ang. søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
33588/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus m/utleieleilighet og garasje - 1719/6/151 Reina 11 - Trygve Skogly KJØLEN OG NYDAL BYGG AS m.fl.
34228/2017 23.06.2017 Utgående brev Matrikkelbrev - 1719/40/9 Karl Håvard Brenne m.fl.
33536/2017 23.06.2017 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 1721/235/34 Boligfelt Garnes - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/235/57 Ando Indals veg 23 - Godkjent Verdal kommune, Teknisk drift
34153/2017 23.06.2017 Utgående brev Betalingsinformasjon for innvilget betalingsavtale restskatt 2015 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
34010/2017 23.06.2017 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling -Frol barnehage *****
34119/2017 23.06.2017 Utgående brev Ang. henvendelse om trygghetsalarm Pensjonistforeninger v/Stein Aamdal
34076/2017 23.06.2017 Utgående brev Referat fra møte i Eldrerådet 13. juni 2017 Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer.
34039/2017 23.06.2017 Utgående brev Søknad om oppføring av naust - 1721/60/8 Haukåvegen 64 - Steinar Røstad Statens Vegvesen Region Midt
34482/2017 23.06.2017 Utgående brev Leklemåsen 76 - Forslag til felles løsning for både kommunal og privat del (ledningsanlegg) Bjorøy Ivar-Øyvind
34756/2017 23.06.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum - Nord-Trøndelag fylke Kystverket
34100/2017 23.06.2017 Utgående brev Kroken hage - tilbakemelding på reviderte tegninger. Jannicke Hammer m.fl.
33693/2017 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om godkjenning av tiltaksplan på gården Skjærseth Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Eva Pauline Hedegart
33431/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om riving av bygningsmasse på eiendom 1719/16/113 Vårtunvegen 13 - Leve Utvikling AS PROMIDT AS m.fl.
33659/2017 23.06.2017 Utgående brev Utsettelse av høringsfrist Kommunedelplan Levanger sentrum Gunhild Kvistad
32710/2017 23.06.2017 Utgående brev Melding om ikke fastsatt planprogram - Detaljregulering av Tørøya Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl.
33931/2017 23.06.2017 Utgående brev Fordringsanmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
34032/2017 23.06.2017 Utgående brev Bekreftelse barnehageplass-Ruffen Kanvas barnehage *****
31277/2017 23.06.2017 Utgående brev Svar på henvendelse *****
34193/2017 23.06.2017 Utgående brev Melding om avslutning av utleggstrekk *****
34197/2017 23.06.2017 Utgående brev Melding om avslutning av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** *****
33787/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest på varelager og varebilgarasje - 1719/365/1 HEIA OG SKJERVE BYGG AS m.fl.
33938/2017 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav vedrørende - ***** ***** *****
34143/2017 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav vedrørende sykehusinnleggelse - ***** ***** ***** *****
34183/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent -Søknad om utslipp av avløpsvann fra fradelt tomt av 1719/119/4 Sørgrenda 233 - Roald Løvli T-RØR AS m.fl.
34578/2017 23.06.2017 Inngående brev Svar på søknad om støtte - Nessegutten fotball for utviklingshemmede Nord-Trøndelag Fylkeskommune
33653/2017 23.06.2017 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/305 Nordåkeren 8 og 10 - Anita Staberg Tessem og Roger Tessem - Tomt for del av tomannsbolig - Godkjent Roger Tessem m.fl.
33961/2017 23.06.2017 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling -Røstad barnehage *****
34661/2017 23.06.2017 Utgående brev Retur utfylt skjema TV-aksjonen v/Gunnhild Gravaas
33565/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av trimtrapp - 1719/32/252 Holåsen Øst Friområde - Levanger kommune LEVANGER KOMMUNE m.fl.
33679/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 1721/100/19 Leirådalsvegen 380 - Maylen Hårberg og Lasse Fossen BYGGMESTER KOLSTAD AS m.fl.
34595/2017 23.06.2017 Utgående brev Søknad om riving av låve og oppføring av ny garasje og redskapsbu - 1719/307/9 Tømtevegen 377 - Tommy Gresdahl - Godkjent Tommy Gresdahl
33947/2017 23.06.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Kjell Roger Fisknes
34385/2017 23.06.2017 Utgående brev Søknad om skilt/reklame på fasade - 1721/18/754 Gamlevegen 7 - Normisjon Verdal - godkjent. Roy Anders Berg
33804/2017 23.06.2017 Utgående brev Godkjent - Revidert søknad om riving av våningshus - 1719/126/6 Spellmannsvegen 53 INGVAR WINJE m.fl.
34182/2017 23.06.2017 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 1721/46/3 Skjærset søndre - John Steinar Myhr - Boligtomt - Tomt 1 - Godkjent John Steinar Myhr
Versjon:5.1.1