eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17971/2017 29.03.2017 Inngående brev Vannmåler montert Skogheimvegen 5 1719/276/50 Rorleggernverdal - Jorid Kjølsvik Kvam
17968/2017 29.03.2017 Inngående brev Vannmåler montert Haugskottvegen 36 1719/265/108 Sveberg - Ann-Karin Eide
17902/2017 29.03.2017 Inngående brev Utleggstrekk Julie Johnsen
17813/2017 29.03.2017 Inngående brev Filmbussen 10 år! Jon Vatne
17788/2017 29.03.2017 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
17786/2017 29.03.2017 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
17755/2017 29.03.2017 Inngående brev Stiklestad Golfklubb - omsetingstatistikk alkohol Stiklestad Golfklubb
17473/2017 29.03.2017 Utgående brev Oversendelse for tinglysing Kartverket Tinglysing
14398/2017 29.03.2017 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 1721/76/8 - Musemrønningen - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt - Godkjent Jan Erik Kjesbu
16914/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse tilbygg bolig - 1719/1/99 Bambergvegen 18 - Christine Marie Teigen - Midlertidig brukstillatelse INNHERRED ENTREPRENØR AS m.fl.
16906/2017 29.03.2017 Utgående brev Varsel om kartforretning Gråmyra Gilstad Sigvard
17801/2017 29.03.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren Asbjørn Hallem
17838/2017 29.03.2017 Inngående brev Fylkesmannens kommunebesøk - Levanger kommune 040417 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
17982/2017 29.03.2017 Inngående brev Protokoll Innherred Onmicrosoft - safeq
17869/2017 29.03.2017 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for utlegg av flytebrygge i friområde i sjø - 1719/1/35 Byborgvegen 22 - Maia og Nedjelko Eric FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG m.fl.
17411/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse leilighet 12B - Grustaket 12, 7654 Verdal. NORCONSULT AS
17994/2017 29.03.2017 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til igangsatt detaljregulering - Reguleringsplan for Alstadhaugvegen 65 i Levanger STATENS VEGVESEN
16781/2017 29.03.2017 Utgående brev Ikke godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 1721/234/1/60 Øystre Finnvola 35 - Ole Anders Grande Ole Anders Grande
17802/2017 29.03.2017 Inngående brev Ny fullmakt og samarbeidsavtale ang. Helseplattformen i Midt-Norge Helse-Midt - Evjen, Tor Erling
17181/2017 29.03.2017 Utgående brev Manglende ferdigattest - 1721/1/48 Leklemsåsen 62 - Arild Næss Sirum, Torbjørn
17807/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG3) for råbygg og plasstøpte konstruksjoner - 1719/314/4 Veidekke Entreprenør AS Distrikt Trondheim m.fl.
17429/2017 29.03.2017 Utgående brev Matrikkelbrev 1719/228/56 Turid Naavik m.fl.
17798/2017 29.03.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst målebrev Jorunn Irene Rognan
16174/2017 29.03.2017 Utgående brev Oversendelse for tinglysing Kartverket Tinglysing
17992/2017 29.03.2017 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til reguleringsplan - Sentrumsboliger Åsen - Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
17649/2017 29.03.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyste matrikkelbrev John Steinar Myhr
16870/2017 29.03.2017 Utgående brev Oppmåling 339/6 Ytterøy Nøst Båtservice
16869/2017 29.03.2017 Utgående brev Oppmåling 339/6 Ytterøy Moe Anders
16905/2017 29.03.2017 Utgående brev oppmåling av grenser Arnhild og Oddbjørn Aarøe
17888/2017 29.03.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument Tor Olav Hansen
16796/2017 29.03.2017 Utgående brev Søknad om fradeling av jord etter Jordloven § 12 Tone Indahl Munkeby
17825/2017 29.03.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
17840/2017 29.03.2017 Inngående brev Den enkelte kommunes vurdering av å fremme krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt kommunalt tilskudd - Den katolske kirke Trondheim stift FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
17969/2017 29.03.2017 Inngående brev Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 - Tjenestetyper DIREKTORATET FOR E-HELSE
17996/2017 29.03.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
14802/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent -Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/91 Djupvika - Øyvind Ekerbakke Røyseth CK NOR BYGG AS m.fl.
17424/2017 29.03.2017 Utgående brev Matrikkelbrev - 1719/274/29 STIKLESTAD EIENDOM AS
17674/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest boligbygg m/8 leiligheter og boder - 1719/331/33 PROSJEKTPARTNER MIDT-NORGE AS m.fl.
17958/2017 29.03.2017 Inngående brev Melding om vedtak - Avløsertilskudd - 011116 - 051116 - ***** ***** Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
17406/2017 29.03.2017 Utgående brev Krav om endringssøknad Kjølen og Nydal Bygg AS
17957/2017 29.03.2017 Inngående brev Skifteattest Inntrøndelag Tingrett
17030/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av brakker - 1721/18/1412 Merkurvegen 10 - Takstol Industri AS TAKSTOL INDUSTRI AS
17884/2017 29.03.2017 Inngående brev Kopi - Deponering av farlig avfall ved Skjørdalen avfallsanlegg - Avslutning av sak FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
17987/2017 29.03.2017 Inngående brev Arbeidet er utført - 1719/27/3 - Roger Haga ROGER HAGA
17749/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest - 1719/72/10 Slengenvegen 118 - Kristin Kaspersen BYGGMESTER ARVID GROSTAD AS m.fl.
17561/2017 29.03.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om dispensasjon ved uavhengig kontroll av våtrom - 1719/72/10 Slengenvegen 118 - Kristin Kaspersen Knbygg - Jarle Elgseter m.fl.
17777/2017 29.03.2017 Utgående brev Kroken hage, deleplan på SOSI-format. Skrove, Ola Anders
17826/2017 29.03.2017 Inngående brev Ref sak 28710 - Oversending av avgjørelse - heving - ***** ***** *****
17556/2017 29.03.2017 Utgående brev Høring- Søknad om godkjenning av plan for nydyrking- 1721/58/1 Einar Kvaal Nord-Trøndelag Fylkeskommune m.fl.
17853/2017 29.03.2017 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 1719/37/179 - Norske Skog Skogn AS NORSKE SKOG SKOGN AS
Versjon:5.1.1