eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10447/2017 17.02.2017 Inngående brev Veileder - Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging Forsvarsbygg - Steinar Nilsen
10439/2017 17.02.2017 Inngående brev Søknad Markavola dressurområde Ntebb - Ketil Eide
10288/2017 17.02.2017 Inngående brev Moeparken kostnadsoverslag Norconsult - Aurstad Siri Alette
10287/2017 17.02.2017 Inngående brev Kostnadsoverslag Moeparken Norconsult - Aurstad Siri Alette
10285/2017 17.02.2017 Inngående brev Moeparken Verdal Kommune - Selseth, Trond
10284/2017 17.02.2017 Inngående brev Moeparken Norconsult - Aurstad Siri Alette
10142/2017 17.02.2017 Inngående brev Signert møteprotokoll i ansettelse av 16,2% fast studentstilling ved Veslefrikk Verdal Kommune - Trefjord, Ingjerd
10113/2017 17.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgave MENY Verdal Meny - Astrid Torjuul
10112/2017 17.02.2017 Inngående brev Helsedirektoratet sin tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven § 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplikt og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer Helsedirektoratet
10115/2017 17.02.2017 Inngående brev Skogn Rotaryklubb - Søknad om tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmede tiltak SKOGN ROTARYKLUBB
10346/2017 17.02.2017 Inngående brev Fwd: Søknad om tilskudd Torsbustaden alpinsenter
10116/2017 17.02.2017 Inngående brev Skogn Rotaryklubb - Søknad om tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmede tiltak - erstatter tidligere søknad SKOGN ROTARYKLUBB
9603/2017 17.02.2017 Utgående brev Vedrørende søknad om konsesjon for erverv av 1721/18/1420, 1721/18/1423 og 1721/18/1424 - Felleskjøpet Agri SA FELLESKJØPET AGRI SA
9677/2017 17.02.2017 Utgående brev Flytting av skattetrekkskonto *****
10457/2017 17.02.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
9744/2017 17.02.2017 Utgående brev Til søknad om nydyrking Fredrik Vangstad
9780/2017 17.02.2017 Utgående brev Høring- Søknad om godkjenning av plan for nydyrking- 1719/256/6- Salthammer nedre DA Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl.
10187/2017 17.02.2017 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til dispensasjon fra kommuneplan LNFR-område for fradeling av tomt for eksisterende bolig fra eiendom 301/3 301/4 301/5 Levanger FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
9629/2017 17.02.2017 Utgående brev Retur - Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1719/335/13 Kjølsvik 33 - Odd Ivar Tømmerås Odd Ivar Tømmerås
10258/2017 17.02.2017 Inngående brev Utleggstrekk - ***** ***** *****
9557/2017 17.02.2017 Utgående brev Søknad om riving av tilfluktsrom Sivilforsvaret Nord-Trøndelag
10163/2017 17.02.2017 Inngående brev Rinnleiret leir - Freda bygninger - Eier Levanger kommune - Tilstandsvurdering NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
10433/2017 17.02.2017 Inngående brev Anmodning om delutbetaling - ***** ***** ***** ***** ***** *****
8516/2017 17.02.2017 Utgående brev Godkjent - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/227/1/44 Hopla - Kent Nergård Johansen FROSTA ENTREPRENØR AS m.fl.
10249/2017 17.02.2017 Inngående brev Ref sak 28648 - Begjøring om tvangssalg - beslutning om medhjelpersalg *****
9567/2017 17.02.2017 Utgående brev Ingen endring av besluttet utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** *****
9697/2017 17.02.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter for søker og utførende - 1719/275/107 Ankolmvegen 1 PROMIDT AS
9722/2017 17.02.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje - 1721/11/14 Moåkeren 91 - Jon Birger Skjerve Jon Birger Skjerve
10353/2017 17.02.2017 Inngående brev Skatteoppkreverfunksjonen for Verdal kommune SKATT MIDT-NORGE
10366/2017 17.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgave 2017 Campia Verdal (Bunnpris Øra) Campia Verdal AS
10364/2017 17.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgave 2017 Bunnpris Verdal Bunnpris Verdal AS
10271/2017 17.02.2017 Inngående brev Søknad om tilbygg og ombygging av bolighus - 1719/325/1 Innbygda 179 - Erling Daae Forberg LETNES ARKITEKTKONTOR AS
10401/2017 17.02.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnevernloven - Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge - Samt kommunens betalingsansvar for vitner mv. ført av privat part for fylkesnemnda BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
10343/2017 17.02.2017 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Dispensasjon - Søknad om deling av eiendommen Skansen Gnr 241 Bnr 3 og 13 i Verdal kommune NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
9749/2017 17.02.2017 Utgående brev Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplan - 1721/241/3 og 13 Skansen - Odd Arne Tromsdal - Fradeling av bebygd tomt Nord-Trøndelag fylkeskommune m.fl.
10278/2017 17.02.2017 Inngående brev Ref sak 27632 - melding om sletting av utlegg *****
10357/2017 17.02.2017 Inngående brev Underretning til klager - forholdet er henlagt *****
9493/2017 17.02.2017 Utgående brev Teaterbygg Trine Hynne
9519/2017 17.02.2017 Utgående brev Angående rest av gjerde brunt Rannveig
9766/2017 17.02.2017 Utgående brev Tillatelse til fradeling av bebygd boligtomt fra 1721/183/2 Elnes østre - Paul Kristian Kristensen Paul Kristian Kristensen m.fl.
10206/2017 17.02.2017 Inngående brev Ref sak 28257 - Heving av sak - ***** ***** ***** *****
10188/2017 17.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark *****
10205/2017 17.02.2017 Inngående brev Ref sak 28298 - melding om sletting av utlegg *****
10159/2017 17.02.2017 Inngående brev Melding om plassering av nettstasjon 21250 Vektergården - NTE Nett AS NTE NETT AS
10227/2017 17.02.2017 Inngående brev Ref sak 28131 - Feil ved begjæring - ***** ***** ***** *****
10260/2017 17.02.2017 Inngående brev Turnusavtale hjemmetjenesten Verdal Grethe Bremseth
10273/2017 17.02.2017 Inngående brev Fylkesmannens forhåndsuttalelse til varsel om oppstart detaljregulering av kryssende veg over jernbane 23/15 23/16 m.fl. Korsbakken Levanger FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
10186/2017 17.02.2017 Inngående brev Fylkesmannens høringsuttalelse til reguleringsplan for utvidelse av kirkegård, VA-anlegg og toalettbygg, 19/1 Alstadhaug kirkegård Levanger FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
10275/2017 17.02.2017 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Søknad om dispensasjon for utvidelse av kirkegård, Va-anlegg og toalettbygg ved Alstadhaug kirke NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
9568/2017 17.02.2017 Utgående brev Deling av eiendommen 1721/76/8 - Musemrønningen - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt Jan Erik Kjesbu m.fl.
Versjon:5.1.1