eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
22159/2017 24.04.2017 Inngående brev Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger - E 6 Ranheim - Åsen Nyeveier AS v/ Arild Nygård
22156/2017 24.04.2017 Inngående brev Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger - E 6 Ranheim - Åsen Nyeveier AS v/Arild Nygård
22143/2017 24.04.2017 Inngående brev Kopi - Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr - Salthammerv. 126 Innherred renovasjon v/ Berit Johansen
22069/2017 24.04.2017 Inngående brev Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune
22065/2017 24.04.2017 Inngående brev Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune
22008/2017 24.04.2017 Inngående brev Utbetaling av kompetansemidler for kommuner og barnehager 2017 Levanger kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
21998/2017 24.04.2017 Inngående brev Nyetablert kulvert nederst i Leirabekken anses ikke å være et oppgangshinder for anadrom fisk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
21981/2017 24.04.2017 Inngående brev Utbetaling av kompetansemidler til kommuner og barnehager 2017 - Verdal kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
21980/2017 24.04.2017 Inngående brev Kopi - 1721/085/001 - Angående forhold registrert ved tømming av septik Innherred renovasjon v/ Anne Lise Sæther
21978/2017 24.04.2017 Inngående brev Krav om regress - Skadenummer 16919441 Tryg Forsikring v/ Pia Gjesdahl Daae
21977/2017 24.04.2017 Inngående brev Uttalelse til forslaget om åpning av jakt på hjort i Lierne kommune fra og med 2017 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
21976/2017 24.04.2017 Inngående brev Tiltak mot fallulykker i svømmehallen Verdal pensjonistlag v/ Johs. Bjørgvik
21916/2017 24.04.2017 Inngående brev Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
21903/2017 24.04.2017 Inngående brev Ad søknad om fradeling av jord ADVOKATFIRMA BAUTA AS v/ Arne Oddvar Berg
21869/2017 24.04.2017 Inngående brev Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
21861/2017 24.04.2017 Inngående brev Fritak fra verv som medlem og nestleder i skattetakstuvalget Miniforetak - "Bjørn S. Hojem"
21862/2017 24.04.2017 Inngående brev Søknad om nedrykk på varamannslista til KPS Anne Kolstad
21321/2017 24.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** *****
21940/2017 24.04.2017 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
21246/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om endring av tillatelse på tilbygg/påbygg bolighus - 1721/126/75 Lysthaugvegen 15 Mikael Bentzen Bratland
20586/2017 24.04.2017 Utgående brev Referat fra møte i Eldrerådet 180417 Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer.
21525/2017 24.04.2017 Utgående brev Rest utbetaling *****
21893/2017 24.04.2017 Inngående brev Søknad - Rehabilitering av grendehus - Musikkens Hus MUSIKKENS HUS SA
20828/2017 24.04.2017 Utgående brev Korrigert fordringsanmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
21334/2017 24.04.2017 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 1721/241/3 og 13 Skansen - Odd Arne Tromsdal - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent Odd Arne Tromsdal
19327/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om gjenoppbygging av bolighus og garasje etter brann - 1721/72/39 Lundskammen 10 - Ketil Aksnes TRIO BYGG AS m.fl.
20849/2017 24.04.2017 Utgående brev Korrigert fordringsanmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
20999/2017 24.04.2017 Utgående brev Avslag på søknad på omdisponering og fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1721/36/1 Leksdalsvegen 134 - Johan Olav Valseth Lian - jordlovsbehandling Johan Olav Valseth Lian m.fl.
21149/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Revidert søknad om oppføring av laftet hytte - 1719/198/1/117 Haugavollen - Jon Egil Hammeren Jon Egil Hammeren
21197/2017 24.04.2017 Utgående brev Utslippstillatelse for gråvann fra hytte - 1719/198/1/117 Haugavollen - Jon Egil Hammeren RØRMESTERAN AS
21354/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest på tilbygg til bolighus - 1721/144/5 Vukusletta 96 Lasse Johnson
19912/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om riving av eksisterende klubbhus/oppføring av nytt klubbhus - 1719/157/6 Eknesvegen 68 - Ekne IL BYGGMESTER SKILBRIGT AS
21467/2017 24.04.2017 Utgående brev Søknad om tilbygg til hytte - 1721/195/1/2 Vera - Ståle Nessemo - Godkjent Ståle Nessemo
20723/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om tilbygg av carport og takoverbygg inngangsparti - 1721/18/825 Skogvegen 6 - Jon Sellæg Jon Lennart Sellæg
20629/2017 24.04.2017 Utgående brev Manglende naboerklæring Jon Lennart Sellæg
21292/2017 24.04.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument Viggo Birk Gundersen
21848/2017 24.04.2017 Inngående brev Søknad om 20 timer gratis kjernetid - Farmen Menighetsbarnahage *****
21989/2017 24.04.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/223/65 Vollamarka 28 - Gøran Hovdal Opheim PROMIDT AS
21408/2017 24.04.2017 Utgående brev Angående forpaktningskontrakt på 1721/74/2 og 9 Vasseng - mellom Olve Natvig Ystad og Gunnar Rønning Ystad Gunnar Rønning Ystad m.fl.
22006/2017 24.04.2017 Inngående brev Utleggstrekk - purring - ***** ***** ***** *****
21865/2017 24.04.2017 Inngående brev Innvandrerrådet i Verdal - søknad om fritak Jamileh Ahmadigharnaei
21863/2017 24.04.2017 Inngående brev Forslag på nye medlemmer til innvandrerrådet Verdal Kommune - Gjelvold, Rune
22145/2017 24.04.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - Anmodning om lokal forskrift om sprededato for husdyrgjødsel, Levanger og Verdal kommuner Samediggi/Sametinget
21632/2017 24.04.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Ruth Høiås og Stig By
21967/2017 24.04.2017 Inngående brev Spørsmål fra Randi Nessemo (AP) - Oppgradering / Asfaltering av kommunal veger i Levanger Randi Johanne Nessemo
22021/2017 24.04.2017 Inngående brev Avtale om leie av jord mellom 1721/216/1 og 1721/131/1 - Olav Wohlen og Olav Jogeir Borgen JENS OLAV WOHLEN m.fl.
22024/2017 24.04.2017 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på rammeavtale - Oppfølging av sosiale- og miljøkrav i leverandørkjeder for varer OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
19009/2017 24.04.2017 Utgående brev Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/371/1/7 Grønningsvegen 337 - Anette Bartnes Dalheim Anette Bartnes Dalheim
22039/2017 24.04.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på 1721/253/5 Verdal kommune Samediggi/Sametinget
21019/2017 24.04.2017 Utgående brev Anbudsdokumenter - Moeparken Jermstad Eline
Versjon:5.1.1