Postliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.innherred-samkommune.no Saldokort - tilskudd drenering http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 678/2018 | Saldokort - tilskudd drenering http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 676/2018 | Saldokort - tilskudd drenering http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 675/2018 | Saldokort - tilskudd drenering http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 677/2018 | Svar på spørreundersøkelse - digitalisering av kommunale tjenester http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/664706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 04.12.2018 | RegistryNumber: 13053/2015 | Ferdigattest - anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - tegning - 1721/18/249 - Per Tore Sandsaunet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ligningskontoret | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 666/2018 | Foreløpig referat 130515 - tilsynssak vedrørende alvorlig hendelse http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 29707/2015 | Vedtak om innvilging av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak 980740145 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/830159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Stiklestad | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 32013/2017 |