Postliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.innherred-samkommune.no Foreløpig referat 130515 - tilsynssak vedrørende alvorlig hendelse http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/681739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 29707/2015 | Vedtak om innvilging av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak 980740145 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/830159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Stiklestad | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 32013/2017 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2018 | RegistryNumber: 646/2018 |