Postliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.innherred-samkommune.no Protokoll fra ferdigbefaring og overtakelsesforretning http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/863511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRENT AS | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 65277/2017 | Statusrapport Rekruttering av fastlege og kompetanse- og kvalitetshevende tiltak i allmennlegetjeenesten http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/868438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 70255/2017 | Tilbud om 40% fast helsesøsterstilling. Merete Kjeldstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/814893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 16790/2017 | Tilbud om fast helsesøsterstilling 80%. Siv Mari Kolstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/814868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 16765/2017 | Helsesøsterstillinger fast. Ansettelsesprotokoll http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/814629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 16526/2017 | Bekreftelse på tilsagn om tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Verdal kommune http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/858105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 59877/2017 | Levanger vannverk - Mattilsynet fatter vedtak http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 464/2018 | 1721 - 23/52 - Anmeldelse brann Reinsholm http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/866564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Verdal | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 68330/2017 | Svar på søknad om økonomisk bistand vedrørende renovering av eksisterende brannhydrant ved Sandstad på Ytterøy http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/838083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jørstad | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 39880/2017 | Sjøgata 12- Kulturminnefaglig uttalelse http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/796290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Heitlo | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 73660/2016 | Letter of intent Age-friendly Cities and Communities http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/827953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WHO globale network of Age-friendly cities and communities | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 29830/2017 | Forslag om tildeling Kongelig påskjønnelse http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/863270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 65035/2017 | Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for - Idrettshus lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/868612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Strand | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 70429/2017 |