Postliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.innherred-samkommune.no Bekreftelse på tilsagn om tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Verdal kommune http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/858105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 59877/2017 | Levanger vannverk - Mattilsynet fatter vedtak http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 464/2018 | 1721 - 23/52 - Anmeldelse brann Reinsholm http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/866564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Verdal | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 68330/2017 | Svar på søknad om økonomisk bistand vedrørende renovering av eksisterende brannhydrant ved Sandstad på Ytterøy http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/838083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jørstad | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 39880/2017 | Sjøgata 12- Kulturminnefaglig uttalelse http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/796290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Heitlo | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 73660/2016 | Letter of intent Age-friendly Cities and Communities http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/827953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WHO globale network of Age-friendly cities and communities | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 29830/2017 | Forslag om tildeling Kongelig påskjønnelse http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/863270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 65035/2017 | Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for - Idrettshus lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/868612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Strand | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 70429/2017 | Svar på bekymringsmelding http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 66799/2017 | Saldokort - tilskudd drenering http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 549/2018 | Tilskudd inndratt http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndealg | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 185/2018 | Godkjent til utbetaling http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 547/2018 | Revisors bekreftelse på prosjektregnskap http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 170/2018 | Svar på mail av 22.09.17 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/847829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Ommundsen | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 49610/2017 |