Postliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.innherred-samkommune.no Svar på bekymringsmelding http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 66799/2017 | Tilskudd inndratt http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndealg | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 185/2018 | Revisors bekreftelse på prosjektregnskap http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 170/2018 | Svar på mail av 22.09.17 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/847829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Ommundsen | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 49610/2017 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Nyttårsball for teaterstudenter og lærere ved Nord Universitet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amanda Sofie Tunsberg | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 142/2018 | Drøftingsmøte ferie 2017 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/801272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alis Solberg m.fl. | Journaldato: 22.02.2018 | RegistryNumber: 3192/2017 | Anmodning om møte med Verdal kommune etter tilsyn med tildeling av langtidsopphold i sykehjem http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/868124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 69891/2017 | Kompetanseprogrammet K5 - søknad om at Kari Gregersen Næss frigis som ressursperson på temadagene 2015 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 3739/2015 | Plan for selskapskontroll 2016-2019 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/739059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KomRev Trøndelag IKS | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 16438/2016 | Innkalling til samhandlingsmøte 19.08.2016 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/759886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 37294/2016 | Svar på hendvendelse i forhold Beredskap ved uvær o.l og brannberedskap ved Vuku bo- og helsetun http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pårøreneforeninga ved Vuku bo og Helsetun. | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 14041/2014 | 1721 - 283/61 - Prestebolig i verdal http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nidaros bispedømmeråd/Nidaros biskop | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 4401/2014 | 1721 - 283/61 - Kjærhaugvegen 14 - Kjøp av prestebolig http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/578774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Oppgjør | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 60946/2013 | 1721 - 18/40 - Fredheim - vannforbruk http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Pernille Hoel | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 4492/2015 | Kommunereformen. Rapportering av status http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/692704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 40442/2015 | Fylkesmannens forventninger til kommunene og nærmere om tildelte skjønnsmidler i 2014 knyttet til kommunereformen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 290/2015 | 1721 - 18/40 - Fredheim - Rydding http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/667118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Pernille Hoel | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 15426/2015 | 1721 - Parkering Grustaket http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/816767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar og Anne Smolan | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 18657/2017 | Ferdiggodkjenning og utbetalingsanmodning - 1719/299/22 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2018 | RegistryNumber: 150/2018 | Saldokort - restaurering av våningshuset - 1719/265/7 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 30.01.2018 | RegistryNumber: 148/2018 | Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for rehabilitering av eldre løype . Anleggsnummer 1721008128 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/789613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Strand | Journaldato: 26.01.2018 | RegistryNumber: 66986/2016 | Svar på søknad om startlån http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/868599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2018 | RegistryNumber: 70416/2017 | Svar på søknad om midler til gjennomføring av sommerskole med judo, sommeren 2018 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Birger Rostad | Journaldato: 24.01.2018 | RegistryNumber: 134/2018 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67434/2017 | Uttak med kort http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67433/2017 | Kontonummer http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67432/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67429/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67428/2017 | ***** ***** aksjer http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67427/2017 | (Kundeservicenr:120987) Fakturakopier http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67415/2017 | Fakturakopier http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67412/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67411/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67410/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67409/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67408/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67406/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67405/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67402/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67400/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67399/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67397/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67395/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67393/2017 | Forespørsel bankkonto http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67392/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67391/2017 | A-melding ***** ***** ***** 2015 og 2016 http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67387/2017 | ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/865606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 67374/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/861546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 63316/2017 | Bankkontoutskrifter http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/861540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 63310/2017 | Bankkontoutskrifter http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/861538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 63308/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/861518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 63288/2017 | Purring etterspurt materiale http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/861517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2018 | RegistryNumber: 63287/2017 | Misforståelser ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/869204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.01.2018 | RegistryNumber: 135/2018 |