Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Avtale jordleie 2016-25 Verdal prestegård Avs/Mot: Øivind Hovdahl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/722692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Hovdahl | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 303/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleie 2016-25 på Verdal prestegård - 1721/27/1 Avs/Mot: Johan Hofstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/722726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Hofstad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 335/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleie på Verdal prestegård - 1721/27/1 Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond v/Tollan http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/723882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond v/Tollan | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 1477/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordleieavtale Avs/Mot: Johan Hofstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Hofstad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 10824/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleieavtale Avs/Mot: Anita Hovdahl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Hovdahl | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 10836/2016 | Avdeling: | Tittel: Moparken - etterbetaling av festeavgift Avs/Mot: Knut Rostad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/590044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rostad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8414/2014 | Avdeling: | Tittel: Vektertunet leilighet 5 Avs/Mot: Tove Kristin Sundland Gates http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/728083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Kristin Sundland Gates | Journaldato: 17.07.2018 | Journalnr: 5576/2016 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet avtale - Levanger kommune og Grilstad Eiendom AS Avs/Mot: Grilstad Eiendom AS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grilstad Eiendom AS | Journaldato: 12.07.2018 | Journalnr: 637/2018 | Avdeling: | Tittel: Bygging av ny barnehage Vuku - Valg av utførende entreprenør Avs/Mot: Adresseliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/851863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 26.06.2018 | Journalnr: 53639/2017 | Avdeling: | Tittel: Protokoll fra ferdigbefaring og overtakelsesforretning Avs/Mot: FRENT AS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/863511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRENT AS | Journaldato: 25.06.2018 | Journalnr: 65277/2017 | Avdeling: | Tittel: Statusrapport Rekruttering av fastlege og kompetanse- og kvalitetshevende tiltak i allmennlegetjeenesten Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/868438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 70255/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om 40% fast helsesøsterstilling. Merete Kjeldstad Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 16790/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om fast helsesøsterstilling 80%. Siv Mari Kolstad Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 16765/2017 | Avdeling: | Tittel: Helsesøsterstillinger fast. Ansettelsesprotokoll Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 16526/2017 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på tilsagn om tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Verdal kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/858105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 59877/2017 | Avdeling: | Tittel: Tinglysing av rettighetsavtale - Levanger kommune ORG.NR.938 587 051 Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/865988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 67754/2017 | Avdeling: | Tittel: Levanger vannverk - Mattilsynet fatter vedtak Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 464/2018 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 23/52 - Anmeldelse brann Reinsholm Avs/Mot: Lensmannen i Verdal http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/866564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Verdal | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 68330/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om økonomisk bistand vedrørende renovering av eksisterende brannhydrant ved Sandstad på Ytterøy Avs/Mot: Gunnar Jørstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/838083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jørstad | Journaldato: 06.06.2018 | Journalnr: 39880/2017 | Avdeling: | Tittel: Sjøgata 12- Kulturminnefaglig uttalelse Avs/Mot: Nils Heitlo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/796290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Heitlo | Journaldato: 28.05.2018 | Journalnr: 73660/2016 | Avdeling: | Tittel: Letter of intent Age-friendly Cities and Communities Avs/Mot: WHO globale network of Age-friendly cities and communities http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/827953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WHO globale network of Age-friendly cities and communities | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 29830/2017 | Avdeling: | Tittel: Forslag om tildeling Kongelig påskjønnelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/863270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 65035/2017 | Avdeling: | Tittel: Brev til grunneier Stene Skanse Avs/Mot: Rune Dillan m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/860286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Dillan m.fl. | Journaldato: 23.05.2018 | Journalnr: 62058/2017 | Avdeling: | Tittel: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for - Idrettshus lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. Avs/Mot: Frode Strand http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/868612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Strand | Journaldato: 23.05.2018 | Journalnr: 70429/2017 | Avdeling: |