Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Arbeidsfrist Avs/Mot: Frode Leira http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Leira | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3102/2017 | Avdeling: | Tittel: Rapport Porteføljeavstemming - OTC derivater og FX-transaksjoner Avs/Mot: NORDEA FINANS SVERIGE AB http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDEA FINANS SVERIGE AB | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3243/2017 | Avdeling: | Tittel: Sakliste - møte 16. januar 2017 Avs/Mot: Albertine Brueng m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Albertine Brueng m.fl. | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3006/2017 | Avdeling: | Tittel: Akseptert tilsagn - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3070/2017 | Avdeling: | Tittel: Fylkesmannen gir medhold - Krav om dekning av saksomkostninger etter Fylkesmannens vedtak i klagesak knyttet til 1721/18/1289 - Statsråd Holst veg 6 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3067/2017 | Avdeling: | Tittel: Kamilla Sundal Aspås - søker om arbeid som støttekontakt Avs/Mot: Kamilla Sundal Aspås http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamilla Sundal Aspås | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3244/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om årstimer til samisk opplæring skoleåret 2017/2018 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I FINNMARK http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I FINNMARK | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2929/2017 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til folkevalgtopplæring onsdag 15. mars 2017 Avs/Mot: Kommunestyret med flere http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/800729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyret med flere | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2649/2017 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet avtale etablering av Newton Engia Statoil Energirom Verdal mellom Verdal kommune og FIRST Scandinavia Partner AS Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3265/2017 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2928/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ferdigattest på bolighus - 1719/207/113 Sørfossen 20 Avs/Mot: Knut Morten Risberg http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Morten Risberg | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3002/2017 | Avdeling: | Tittel: Endring av gebyrsystemet og mulighet for rabatter - Staupslia 33 Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3214/2017 | Avdeling: | Tittel: Opphør av trekk - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2956/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om rettferdsvederlag fra staten - ***** ***** ***** ***** - Innhenting av dokumenatasjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/800551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2472/2017 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Dispensasjon fra verneforskriften for Grønningen naturreservat for oppkjøring av skiløyper og frakt av ved til gapahuker Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3185/2017 | Avdeling: | Tittel: Saldobrev Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3063/2017 | Avdeling: | Tittel: Retur av søknad Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3088/2017 | Avdeling: | Tittel: Opplysninger om sak 50480 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2953/2017 | Avdeling: | Tittel: Avslutning av utleggstrekk - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3062/2017 | Avdeling: | Tittel: Sett hjort 2016 - valdnr 1719V0002 - Ingvar Winje Avs/Mot: Ingvar Winje http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Winje | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 3101/2017 | Avdeling: | Tittel: Beslutning om påleggstrekk - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2017 | Journalnr: 2930/2017 | Avdeling: |