Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Bekreftelse på tilsagn om tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Verdal kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/858105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 59877/2017 | Avdeling: | Tittel: Tinglysing av rettighetsavtale - Levanger kommune ORG.NR.938 587 051 Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/865988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 67754/2017 | Avdeling: | Tittel: Levanger vannverk - Mattilsynet fatter vedtak Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 464/2018 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 23/52 - Anmeldelse brann Reinsholm Avs/Mot: Lensmannen i Verdal http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/866564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Verdal | Journaldato: 08.06.2018 | Journalnr: 68330/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om økonomisk bistand vedrørende renovering av eksisterende brannhydrant ved Sandstad på Ytterøy Avs/Mot: Gunnar Jørstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/838083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jørstad | Journaldato: 06.06.2018 | Journalnr: 39880/2017 | Avdeling: | Tittel: Sjøgata 12- Kulturminnefaglig uttalelse Avs/Mot: Nils Heitlo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/796290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Heitlo | Journaldato: 28.05.2018 | Journalnr: 73660/2016 | Avdeling: | Tittel: Letter of intent Age-friendly Cities and Communities Avs/Mot: WHO globale network of Age-friendly cities and communities http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/827953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WHO globale network of Age-friendly cities and communities | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 29830/2017 | Avdeling: | Tittel: Forslag om tildeling Kongelig påskjønnelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/863270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 65035/2017 | Avdeling: | Tittel: Brev til grunneier Stene Skanse Avs/Mot: Rune Dillan m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/860286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Dillan m.fl. | Journaldato: 23.05.2018 | Journalnr: 62058/2017 | Avdeling: | Tittel: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for - Idrettshus lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. Avs/Mot: Frode Strand http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/868612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Strand | Journaldato: 23.05.2018 | Journalnr: 70429/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på bekymringsmelding Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/865038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 66799/2017 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - tilskudd drenering Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 03.04.2018 | Journalnr: 549/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd inndratt Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndealg http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndealg | Journaldato: 21.03.2018 | Journalnr: 185/2018 | Avdeling: | Tittel: Godkjent til utbetaling Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.03.2018 | Journalnr: 547/2018 | Avdeling: | Tittel: test15 Avs/Mot: Farzad Mirzai http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/858251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farzad Mirzai | Journaldato: 20.03.2018 | Journalnr: 60023/2017 | Avdeling: | Tittel: test88 Avs/Mot: Farzad Mirzai http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/858272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farzad Mirzai | Journaldato: 20.03.2018 | Journalnr: 60044/2017 | Avdeling: | Tittel: Test Avs/Mot: rejo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/836112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: rejo | Journaldato: 19.03.2018 | Journalnr: 37910/2017 | Avdeling: | Tittel: Revisors bekreftelse på prosjektregnskap Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 14.03.2018 | Journalnr: 170/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på mail av 22.09.17 Avs/Mot: Mari Ommundsen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/847829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Ommundsen | Journaldato: 13.03.2018 | Journalnr: 49610/2017 | Avdeling: |