Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Veileder - Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging Avs/Mot: Forsvarsbygg - Steinar Nilsen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg - Steinar Nilsen | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10447/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad Markavola dressurområde Avs/Mot: Ntebb - Ketil Eide http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ntebb - Ketil Eide | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10439/2017 | Avdeling: | Tittel: Moeparken kostnadsoverslag Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10288/2017 | Avdeling: | Tittel: Kostnadsoverslag Moeparken Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10287/2017 | Avdeling: | Tittel: Moeparken Avs/Mot: Verdal Kommune - Selseth, Trond http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Selseth, Trond | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10285/2017 | Avdeling: | Tittel: Moeparken Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10284/2017 | Avdeling: | Tittel: Utrykningsrapport 140217 Avs/Mot: Nokas http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nokas | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10263/2017 | Avdeling: | Tittel: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-4. trinn Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10178/2017 | Avdeling: | Tittel: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-4. trinn Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10174/2017 | Avdeling: | Tittel: Signert møteprotokoll i ansettelse av 16,2% fast studentstilling ved Veslefrikk Avs/Mot: Verdal Kommune - Trefjord, Ingjerd http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Trefjord, Ingjerd | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10142/2017 | Avdeling: | Tittel: Omsetningsoppgave MENY Verdal Avs/Mot: Meny - Astrid Torjuul http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meny - Astrid Torjuul | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10113/2017 | Avdeling: | Tittel: Helsedirektoratet sin tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven § 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplikt og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer Avs/Mot: Helsedirektoratet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10112/2017 | Avdeling: | Tittel: Angående rest av gjerde brunt Avs/Mot: Rannveig http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannveig | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9519/2017 | Avdeling: | Tittel: Teaterbygg Avs/Mot: Trine Hynne http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Hynne | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9493/2017 | Avdeling: | Tittel: Avtale Siri og Parker Christensen Avs/Mot: Parker L Christensen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Parker L Christensen | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9205/2017 | Avdeling: | Tittel: Avtale Bodli og Jan Idar Kjøren Avs/Mot: Jan Idar Kjøren http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Idar Kjøren | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9021/2017 | Avdeling: | Tittel: Avtale Bodil og Jan Idar Kjøren Avs/Mot: Jan Idar Kjøren http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Idar Kjøren | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9078/2017 | Avdeling: | Tittel: Avtale Trine W. Johnsen og Terje Haanes Avs/Mot: Trine Wold Johnsen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/806778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Wold Johnsen | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 8686/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om opplysningsplikt - kvartalvis undersøkelse - ledige stillinger Verdal helse og sosialavdelingen Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10342/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om opplysningsplikt - kvartalvis undersøkelse - ledige stillinger Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10245/2017 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om delutbetaling - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10433/2017 | Avdeling: | Tittel: Valg av medlemmer til samarbeidsutvalg fra Åsen Sanitetsforening Avs/Mot: ÅSEN SANITETSFORENING http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅSEN SANITETSFORENING | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10156/2017 | Avdeling: | Tittel: Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal Avs/Mot: Trønder-Avisa m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa m.fl. | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9556/2017 | Avdeling: | Tittel: Månedsrapport Januar 2017 Avs/Mot: NOKAS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOKAS | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10339/2017 | Avdeling: | Tittel: Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9565/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om riving av tilfluktsrom Avs/Mot: Sivilforsvaret Nord-Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/807649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivilforsvaret Nord-Trøndelag | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 9557/2017 | Avdeling: | Tittel: Fwd: Søknad om tilskudd Avs/Mot: Torsbustaden alpinsenter http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torsbustaden alpinsenter | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10346/2017 | Avdeling: | Tittel: Skogn Rotaryklubb - Søknad om tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmede tiltak - erstatter tidligere søknad Avs/Mot: SKOGN ROTARYKLUBB http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKOGN ROTARYKLUBB | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10116/2017 | Avdeling: | Tittel: Skogn Rotaryklubb - Søknad om tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmede tiltak Avs/Mot: SKOGN ROTARYKLUBB http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKOGN ROTARYKLUBB | Journaldato: 17.02.2017 | Journalnr: 10115/2017 | Avdeling: |