Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Foreløpig referat 130515 - tilsynssak vedrørende alvorlig hendelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/681739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | Journalnr: 29707/2015 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om innvilging av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak 980740145 Avs/Mot: Trond Stiklestad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/830159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Stiklestad | Journaldato: 10.09.2018 | Journalnr: 32013/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2018 | Journalnr: 646/2018 | Avdeling: | Tittel: Avtale jordleie 2016-25 Verdal prestegård Avs/Mot: Øivind Hovdahl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/722692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Hovdahl | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 303/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleie 2016-25 på Verdal prestegård - 1721/27/1 Avs/Mot: Johan Hofstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/722726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Hofstad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 335/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleie på Verdal prestegård - 1721/27/1 Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond v/Tollan http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/723882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond v/Tollan | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 1477/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordleieavtale Avs/Mot: Johan Hofstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Hofstad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 10824/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleieavtale Avs/Mot: Anita Hovdahl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Hovdahl | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 10836/2016 | Avdeling: | Tittel: Moparken - etterbetaling av festeavgift Avs/Mot: Knut Rostad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/590044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rostad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8414/2014 | Avdeling: | Tittel: Vektertunet leilighet 5 Avs/Mot: Tove Kristin Sundland Gates http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/728083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Kristin Sundland Gates | Journaldato: 17.07.2018 | Journalnr: 5576/2016 | Avdeling: |