Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Erklæring om rettighet i fast eiendom - Verdal kommune/Trondheim Havn IKS Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/773476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 50862/2016 | Avdeling: | Tittel: Erklæring om rettighet i fast eiendom - Verdal kommune/Trondheim Havn IKS Avs/Mot: Kartverket tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/770258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket tinglysing | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 47646/2016 | Avdeling: | Tittel: Kommunens tingsinnskudd i Trondheim Havn IKS Avs/Mot: Trondheim havn IKS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/769201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondheim havn IKS | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 46593/2016 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til samhandlingsmøte 19.08.2016 Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/759886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 37294/2016 | Avdeling: | Tittel: Tilskuddsbrev kommunale utviklingsmidler 2017 Avs/Mot: Integrerings og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/815869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Integrerings og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 14.02.2018 | Journalnr: 17759/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på hendvendelse i forhold Beredskap ved uvær o.l og brannberedskap ved Vuku bo- og helsetun Avs/Mot: Pårøreneforeninga ved Vuku bo og Helsetun. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/595913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pårøreneforeninga ved Vuku bo og Helsetun. | Journaldato: 13.02.2018 | Journalnr: 14041/2014 | Avdeling: | Tittel: Venstremeny i ephorte Avs/Mot: Verdal Kommune - Karlgård, Unni http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Karlgård, Unni | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 151/2018 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 283/61 - Prestebolig i verdal Avs/Mot: Nidaros bispedømmeråd/Nidaros biskop http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/585867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nidaros bispedømmeråd/Nidaros biskop | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 4401/2014 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 283/61 - Kjærhaugvegen 14 - Kjøp av prestebolig Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Oppgjør http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/578774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Oppgjør | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 60946/2013 | Avdeling: | Tittel: 1721 - Norfrag Tank og Silo as. Regulering av festeavgift Avs/Mot: Norfrag tank og silo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norfrag tank og silo | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 10052/2014 | Avdeling: | Tittel: Oppsigelse leieforhold - ut juni 16 Avs/Mot: 'gt@norfrag.no' http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/724761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'gt@norfrag.no' | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 2334/2016 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 17/3 - Norfrag Tank og Silo as.Festeavgift 2015 Avs/Mot: Norfrag tank og silo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/658190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norfrag tank og silo | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 6635/2015 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 17/3 - Avtale fugletårn Ørin nord Avs/Mot: Kartverket tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/705112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket tinglysing | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 52604/2015 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 17/3 - Avtale fugletårn Ørin nord Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Miljøvernavdelingen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Miljøvernavdelingen | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 10992/2016 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 17/3 - Avtale fugletårn Ørin nord Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/745001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 22379/2016 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 18/40 - Fredheim - vannforbruk Avs/Mot: Sigrid Pernille Hoel http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/655997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Pernille Hoel | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 4492/2015 | Avdeling: | Tittel: Kommunereformen. Rapportering av status Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/692704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 40442/2015 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 18/40 - Fredheim - Rydding Avs/Mot: Sigrid Pernille Hoel http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/667118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Pernille Hoel | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 15426/2015 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 17/3/2 - Avtale fugletårn Ørin nord Avs/Mot: Statens kartverk http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/748840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 26217/2016 | Avdeling: | Tittel: Fylkesmannens forventninger til kommunene og nærmere om tildelte skjønnsmidler i 2014 knyttet til kommunereformen Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/651719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 290/2015 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 17/3 - Avtale fugletårn Ørin nord Avs/Mot: Statens kartverl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/757905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverl | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 35315/2016 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 19/576 - Avtale om makeskifte/kjøp av eiendom Avs/Mot: Rudolf og Elbjørg Holmvik http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814738 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rudolf og Elbjørg Holmvik | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 16635/2017 | Avdeling: | Tittel: 1721 - Parkering Grustaket Avs/Mot: Vidar og Anne Smolan http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/816767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar og Anne Smolan | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 18657/2017 | Avdeling: | Tittel: 1721/283/181 - Transporteiendom AS - Festeavgift 2015 Avs/Mot: Transporteiendom AS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/658497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Transporteiendom AS | Journaldato: 08.02.2018 | Journalnr: 6937/2015 | Avdeling: | Tittel: 1721/283/181 - Transporteiendom - oversendelse festekontrakt og matrikkelbrev Avs/Mot: Transporteiendom http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/596242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Transporteiendom | Journaldato: 08.02.2018 | Journalnr: 14360/2014 | Avdeling: | Tittel: 1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør Avs/Mot: Statens Kartverk tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk tinglysing | Journaldato: 08.02.2018 | Journalnr: 10116/2014 | Avdeling: | Tittel: 1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør Avs/Mot: Kartverket tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/578940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket tinglysing | Journaldato: 08.02.2018 | Journalnr: 61107/2013 | Avdeling: | Tittel: Ferdiggodkjenning og utbetalingsanmodning - 1719/299/22 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2018 | Journalnr: 150/2018 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - restaurering av våningshuset - 1719/265/7 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 30.01.2018 | Journalnr: 148/2018 | Avdeling: |