Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Svar på bekymringsmelding Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/865038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.04.2018 | Journalnr: 66799/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd inndratt Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndealg http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndealg | Journaldato: 21.03.2018 | Journalnr: 185/2018 | Avdeling: | Tittel: test15 Avs/Mot: Farzad Mirzai http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/858251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farzad Mirzai | Journaldato: 20.03.2018 | Journalnr: 60023/2017 | Avdeling: | Tittel: test88 Avs/Mot: Farzad Mirzai http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/858272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farzad Mirzai | Journaldato: 20.03.2018 | Journalnr: 60044/2017 | Avdeling: | Tittel: Test Avs/Mot: rejo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/836112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: rejo | Journaldato: 19.03.2018 | Journalnr: 37910/2017 | Avdeling: | Tittel: Revisors bekreftelse på prosjektregnskap Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 14.03.2018 | Journalnr: 170/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på mail av 22.09.17 Avs/Mot: Mari Ommundsen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/847829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Ommundsen | Journaldato: 13.03.2018 | Journalnr: 49610/2017 | Avdeling: | Tittel: Trones Vel - Oppgradering og fornying av lekeplasser og aktivitetsarealer på Trones - Disposisjonsrett på grunn eid av Verdal kommune Avs/Mot: Trones Vel v/Tony Andre Holmli http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/781085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trones Vel v/Tony Andre Holmli | Journaldato: 09.03.2018 | Journalnr: 58470/2016 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om skjenkebevilling - Nyttårsball for teaterstudenter og lærere ved Nord Universitet Avs/Mot: Amanda Sofie Tunsberg http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amanda Sofie Tunsberg | Journaldato: 07.03.2018 | Journalnr: 142/2018 | Avdeling: | Tittel: ad. Søknad om bruk av kommunevåpen Avs/Mot: Barfot Media v/Ståle Edstrøm http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/651293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barfot Media v/Ståle Edstrøm | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 67815/2014 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte 2. mars 2017 Avs/Mot: Gruppeledere i kommunestyret http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/808902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gruppeledere i kommunestyret | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 10810/2017 | Avdeling: | Tittel: Drøftingsmøte ferie 2017 Avs/Mot: Alis Solberg m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/801272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alis Solberg m.fl. | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 3192/2017 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om møte med Verdal kommune etter tilsyn med tildeling av langtidsopphold i sykehjem Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/868124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2018 | Journalnr: 69891/2017 | Avdeling: | Tittel: Kompetanseprogrammet K5 - søknad om at Kari Gregersen Næss frigis som ressursperson på temadagene 2015 Avs/Mot: Nord-Trøndelag Fylkeskommune http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/655225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2018 | Journalnr: 3739/2015 | Avdeling: | Tittel: Søknad om deling av eiendommen 1721/23/15 - søknaden imøtekommet Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Landbruksavdelingen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/837747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Landbruksavdelingen | Journaldato: 19.02.2018 | Journalnr: 39545/2017 | Avdeling: | Tittel: Plan for selskapskontroll 2016-2019 Avs/Mot: KomRev Trøndelag IKS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/739059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KomRev Trøndelag IKS | Journaldato: 19.02.2018 | Journalnr: 16438/2016 | Avdeling: | Tittel: Innhentning av opplegg og pris på veiledning av lederteam helse og velferd i Verdal kommune Avs/Mot: KS konsulent v/Anne Bostad m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/838692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS konsulent v/Anne Bostad m.fl. | Journaldato: 19.02.2018 | Journalnr: 40487/2017 | Avdeling: | Tittel: Bestillingsskjema - taleabonnement - 18.09.17 Avs/Mot: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/846476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap | Journaldato: 19.02.2018 | Journalnr: 48258/2017 | Avdeling: | Tittel: Erklæring om rettighet i fast eiendom - Verdal kommune/Trondheim Havn IKS Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/773476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 50862/2016 | Avdeling: | Tittel: Erklæring om rettighet i fast eiendom - Verdal kommune/Trondheim Havn IKS Avs/Mot: Kartverket tinglysing http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/770258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket tinglysing | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 47646/2016 | Avdeling: | Tittel: Kommunens tingsinnskudd i Trondheim Havn IKS Avs/Mot: Trondheim havn IKS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/769201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondheim havn IKS | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 46593/2016 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til samhandlingsmøte 19.08.2016 Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag m.fl. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/759886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 37294/2016 | Avdeling: | Tittel: Tilskuddsbrev kommunale utviklingsmidler 2017 Avs/Mot: Integrerings og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/815869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Integrerings og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 14.02.2018 | Journalnr: 17759/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på hendvendelse i forhold Beredskap ved uvær o.l og brannberedskap ved Vuku bo- og helsetun Avs/Mot: Pårøreneforeninga ved Vuku bo og Helsetun. http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/595913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pårøreneforeninga ved Vuku bo og Helsetun. | Journaldato: 13.02.2018 | Journalnr: 14041/2014 | Avdeling: | Tittel: Venstremeny i ephorte Avs/Mot: Verdal Kommune - Karlgård, Unni http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Karlgård, Unni | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 151/2018 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 283/61 - Prestebolig i verdal Avs/Mot: Nidaros bispedømmeråd/Nidaros biskop http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/585867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nidaros bispedømmeråd/Nidaros biskop | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 4401/2014 | Avdeling: | Tittel: 1721 - 283/61 - Kjærhaugvegen 14 - Kjøp av prestebolig Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Oppgjør http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/578774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Oppgjør | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 60946/2013 | Avdeling: | Tittel: 1721 - Norfrag Tank og Silo as. Regulering av festeavgift Avs/Mot: Norfrag tank og silo http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norfrag tank og silo | Journaldato: 09.02.2018 | Journalnr: 10052/2014 | Avdeling: |