Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Foreløpig referat 130515 - tilsynssak vedrørende alvorlig hendelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/681739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2018 | Journalnr: 29707/2015 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om innvilging av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak 980740145 Avs/Mot: Trond Stiklestad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/830159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Stiklestad | Journaldato: 10.09.2018 | Journalnr: 32013/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2018 | Journalnr: 646/2018 | Avdeling: | Tittel: Avtale jordleie 2016-25 Verdal prestegård Avs/Mot: Øivind Hovdahl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/722692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Hovdahl | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 303/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleie 2016-25 på Verdal prestegård - 1721/27/1 Avs/Mot: Johan Hofstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/722726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Hofstad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 335/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleie på Verdal prestegård - 1721/27/1 Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond v/Tollan http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/723882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond v/Tollan | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 1477/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordleieavtale Avs/Mot: Johan Hofstad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Hofstad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 10824/2016 | Avdeling: | Tittel: Jordutleieavtale Avs/Mot: Anita Hovdahl http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/733457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Hovdahl | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 10836/2016 | Avdeling: | Tittel: Moparken - etterbetaling av festeavgift Avs/Mot: Knut Rostad http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/590044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rostad | Journaldato: 18.07.2018 | Journalnr: 8414/2014 | Avdeling: | Tittel: Vektertunet leilighet 5 Avs/Mot: Tove Kristin Sundland Gates http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/728083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Kristin Sundland Gates | Journaldato: 17.07.2018 | Journalnr: 5576/2016 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet avtale - Levanger kommune og Grilstad Eiendom AS Avs/Mot: Grilstad Eiendom AS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grilstad Eiendom AS | Journaldato: 12.07.2018 | Journalnr: 637/2018 | Avdeling: | Tittel: Bygging av ny barnehage Vuku - Valg av utførende entreprenør Avs/Mot: Adresseliste http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/851863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 26.06.2018 | Journalnr: 53639/2017 | Avdeling: | Tittel: Protokoll fra ferdigbefaring og overtakelsesforretning Avs/Mot: FRENT AS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/863511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRENT AS | Journaldato: 25.06.2018 | Journalnr: 65277/2017 | Avdeling: | Tittel: Statusrapport Rekruttering av fastlege og kompetanse- og kvalitetshevende tiltak i allmennlegetjeenesten Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/868438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 70255/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om 40% fast helsesøsterstilling. Merete Kjeldstad Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 16790/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om fast helsesøsterstilling 80%. Siv Mari Kolstad Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 16765/2017 | Avdeling: | Tittel: Helsesøsterstillinger fast. Ansettelsesprotokoll Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/814629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Lisbeth Gaup Kverkild | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 16526/2017 | Avdeling: |