Postliste RSS fra einnsyn.innherred-samkommune.no. http://einnsyn.innherred-samkommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.innherred-samkommune.no Filtrering: Tittel: Avslag på søknad om etablering av landgang til flytebrygge og varsel om tvangsmulkt Avs/Mot: Gretha Turid Viken http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gretha Turid Viken | Journaldato: 15.01.2019 | Journalnr: 13149/2013 | Avdeling: | Tittel: Sagamarsjen - Søknad om tilskudd 2016 Avs/Mot: Sagamarsjen v/Kjell Woll Sigurdsen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/732792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagamarsjen v/Kjell Woll Sigurdsen | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 10167/2016 | Avdeling: | Tittel: Klage på stekovn i kantina Avs/Mot: ***** http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 45/2019 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om mulig samarbeidsprosjekt - Telenor og Verdal kommune Avs/Mot: Telenor http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 24/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling av influensavaksine - 050413 Avs/Mot: Nasjonalt folkehelseinstitutt - Avd for vaksine,Vaksineforsyningen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalt folkehelseinstitutt - Avd for vaksine,Vaksineforsyningen | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 28/2019 | Avdeling: | Tittel: 1721/18/1158 Melding om rehabilitering av skorstein Avs/Mot: Mur og Puss AS http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mur og Puss AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 32/2019 | Avdeling: | Tittel: 1721/0234/0007/073/00 - Klage på eiendomsskatt - behandling i overskattetakstnemnd Avs/Mot: Gjermund Eriksson http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/533439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Eriksson | Journaldato: 04.01.2019 | Journalnr: 17621/2013 | Avdeling: | Tittel: 1721/0234/0001/265/00 - Klage på eiendomsskatt - behandling i overskattetakstnemnd. Avs/Mot: Berit Sjøli Jørum og Per Jørum http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/527058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Sjøli Jørum og Per Jørum | Journaldato: 04.01.2019 | Journalnr: 11601/2013 | Avdeling: | Tittel: 1721/0234/0007/073/00 - Klage på eiendomsskatt - behandling i overskattetakstnemnd Avs/Mot: Gjermund Eriksson http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/533440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Eriksson | Journaldato: 04.01.2019 | Journalnr: 17622/2013 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - tilskudd drenering - 1719/279/1 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 19.12.2018 | Journalnr: 688/2018 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - tilskudd drenering Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 10.12.2018 | Journalnr: 678/2018 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - tilskudd drenering Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 676/2018 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - tilskudd drenering Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 675/2018 | Avdeling: | Tittel: Saldokort - tilskudd drenering Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 677/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på spørreundersøkelse - digitalisering av kommunale tjenester Avs/Mot: Riksrevisjonen http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/664706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 04.12.2018 | Journalnr: 13053/2015 | Avdeling: | Tittel: Ferdigattest - anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - tegning - 1721/18/249 - Per Tore Sandsaunet Avs/Mot: Ligningskontoret http://einnsyn.innherred-samkommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/869732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ligningskontoret | Journaldato: 24.10.2018 | Journalnr: 666/2018 | Avdeling: |