eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
63011/2017 17.11.2017 Inngående brev Tilbakemelding på brev - Søknad om fradeling, fra eiendommen gnr 309, bnr 7 i Levanger kommune Koppanglandbruk - Lasse Sørli
62626/2017 17.11.2017 Utgående brev Tilskudd til samfunnshus/grendehus 2017 Breidablikk samfunnshus
62603/2017 17.11.2017 Utgående brev Tilskudd samfunnshus/grendehus 2017 Halsan grendehus
62622/2017 17.11.2017 Utgående brev Tilskudd til samfunnshus/grendehus 2017 Nordtun grendehus
62562/2017 17.11.2017 Utgående brev Tilskudd til samfunnshus/grendehus 2017 Halltun samfunnshus
62558/2017 17.11.2017 Utgående brev Tilskudd til samfunnshus/grendehus 2017 Åsen samfunnshus
62576/2017 17.11.2017 Utgående brev Tilskudd til samfunnshus/grendehus 2017 Reehaug samfunnshus
63033/2017 17.11.2017 Inngående brev Avkjørsel til Rinnleiret Industriområde. QPS AS
62641/2017 17.11.2017 Utgående brev Krisesenter, Nyvegbakken 21- tilbakemelding på utkast til ledningsplan og tegning VK Breivik Oddbjørn
63006/2017 17.11.2017 Inngående brev Forslag til kommunal planstrategi Meråker kommune - Høring Meråker kommune
63049/2017 17.11.2017 Utgående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/234/1/370 Innsvatnet 370 - May og Kåre Norum - Godkjent TRIO BYGG AS
63233/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - legeerklæring *****
63010/2017 17.11.2017 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - 1721/37/220 - Dalhaug 24A RØRLEGGERMESTER EKSETH
63212/2017 17.11.2017 Inngående brev Nabovarsel for eiendommen 1719/315/55 - Jernbanegata 26 INNHERRED ENTREPRENØR AS
63218/2017 17.11.2017 Inngående brev Kvittering - Opphør av anlegg for farlige stoffer - Uno-X Verdal DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
63261/2017 17.11.2017 Inngående brev Merknader til nabovarsel - 1721/18/1370 Therese Steinsli m flere
63036/2017 17.11.2017 Utgående brev Forslag på medlemmer til integreringsutvalget Trøndelag fylkeskommune - interne støttetjenester
62987/2017 17.11.2017 Inngående brev Vedrørende kommunedelplan - oppheving av friområder Ørmelen Hans Kverkild
63265/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om SMIL-tilskudd til etablering av nytt hovedutløp fra 1719/10/1Rustgården - Ole R Jørstad OLE R JØRSTAD
63267/2017 17.11.2017 Inngående brev Tilbud - Nytt utløpssystem OLE R JØRSTAD
62995/2017 17.11.2017 Inngående brev Høringsuttalelse til PUK (PS 52/17) BYMUSEET I LEVANGER
63137/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon for erverv av 1721/135/10 Halsetbakkan 46 og 1721/134/4 Dalsaunet - Vibeke Amundsen Vibeke Amundsen
63262/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest på tilbygg til og renovering av eksisterende hytte - 1719/3/15 Pynten KJØLEN OG NYDAL BYGG AS
62337/2017 17.11.2017 Utgående brev Søknad om online tilgang til data fra Det sentrale folkeregister SKATTEDIREKTORATET
63303/2017 17.11.2017 Inngående brev Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper MILJØDIREKTORATET
63246/2017 17.11.2017 Inngående brev Kopi - Søknad om ytterligere forlengelse av dispensasjon for kalktransport på 70 tonn på fylkesvegnettet NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
63252/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om tilbygg til bolighus m/underbygd kjeller/garasje - 1719/34/141 Gustav Sjaastads veg 15 - Vegard Ta KOMPLETT PROSJEKTERING AS
63002/2017 17.11.2017 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - 1719/1/369 - Bergliveien 7A TRØNDERRØR AS
63209/2017 17.11.2017 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - Møyfrid Tusen Strømsøe Møyfrid Tunset Strømsøe
62488/2017 17.11.2017 Utgående brev Varsel før tvangsdekning *****
63116/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
63302/2017 17.11.2017 Inngående brev Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper MILJØDIREKTORATET
63092/2017 17.11.2017 Inngående brev Ber om ordførerens uttalelse i forbindelse med søknad om Kongelig påskjønnelse til ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
63096/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** *****
63225/2017 17.11.2017 Inngående brev Utleggstrekk i lønn - ***** ***** *****
63007/2017 17.11.2017 Inngående brev Forslag til kommunal planstrategi Meråker kommune - Høring Meråker kommune
62319/2017 17.11.2017 Utgående brev Søknad om forlengelse av prosjektperiode for tilskudd 217 kap 762 post 73 Forebygging av uønskede svangerskap og abort Verdal kommune Fylkesmannen i Nord - Trøndelag
62434/2017 17.11.2017 Utgående brev 17000209 Utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
62422/2017 17.11.2017 Utgående brev 17000207 Utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
62437/2017 17.11.2017 Utgående brev 17000208 Utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
63123/2017 17.11.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av bolighus - 1719/54/26 Bjørnangvegen 34 - Rikard B Jenssen BYGGKONTROLLEN AS
62769/2017 16.11.2017 Inngående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 190617-220817 Fylkesmannen - Kinderås, Astri
62766/2017 16.11.2017 Inngående brev SMIL - Søknad om tilskudd til utløp med fordrøyningsprinsipp på 1719 16 1 K4 - Jørstad Ole
61743/2017 16.11.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Julefest 281217 - Innvilget Nina Antonie Solli
62885/2017 16.11.2017 Inngående brev Endring av utleggstrekk av 021017 *****
62946/2017 16.11.2017 Inngående brev Siste varsel om fornyelse av Varemerkeregistrering nr 239820 - Fakkelnatt PATENTSTYRET
62056/2017 16.11.2017 Utgående brev Høring - Søknad om omdisponering av avlingsveg - 1719/24/1 Eggenvegen 99 - Arne Laurits Jessen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl.
62954/2017 16.11.2017 Inngående brev Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/37/44 Mønsterhaugvegen 16 - Thor Ivar Gravdahl Piotr Wojciech Ciaglo
62286/2017 16.11.2017 Utgående brev Matrikulering av punktfeste - 1721/234/1 - Statskog SF - 1721/234/1/165 Åbovegen 728 - Eksisterende hytte STATSKOG SF
61903/2017 16.11.2017 Utgående brev Fullmakt felles konkursbegjæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.1.1