eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
135/2018 17.01.2018 Inngående brev Misforståelser ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
128/2018 15.01.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt rapport FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
97/2018 09.01.2018 Inngående brev Strøm til flerbrukshall Åsen ID 26116 - Avtale NTE Nett AS
70533/2017 02.01.2018 Utgående brev 1721/202/1- Melding om forurensning- husdyrgjødsel på gårdsplassen Mariann Hovin
70548/2017 02.01.2018 Utgående brev Jordleieavtale for eiendommen 1719/140/1 og 1719/140/7 Jøraas mellom Magnus Lindseth Jøraas og 1719/139/1 Tor Oluf Kjølen i tidsrommet 010416 - 310326 TOR OLUF KJØLEN m.fl.
69673/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 1721/229/1 Karlgardsvegen 101 - Kent Roger Østgård Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl.
70852/2017 02.01.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord på 1719/344/1 Nesset 145 og 1719/355/1 Midtbygda 50 - Skjerve Samdrift DA Skjerve samdrift
70665/2017 02.01.2018 Utgående brev Søknad om riving av bygninger - 1719/315/17 Halsanvegen 17 - Helse Nord-Trøndelag HF - Godkjent COWI AS m.fl.
70464/2017 02.01.2018 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om rammetillatelse til oppføring av ny trebru over Helgåa - 1721/600/3403 Holmen Bru - Verdal kommune NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
70761/2017 02.01.2018 Utgående brev Søknad om bruksendring av garasje til grovkjøkken og hobbyrom - 1719/233/54 Bergsvegen 94 - Lill Talseth - Godkjent RØRMESTERAN AS
70617/2017 02.01.2018 Utgående brev Forpaktningskontrakt på 1721/74/2 og 9 Vasseng - mellom Olve Natvig Ystad og Gunnar Rønning Ystad Olve Natvig Ystad m.fl.
69905/2017 02.01.2018 Utgående brev 1719/18/6 - Retur av matrikkelbrev Lars Steinar Dybdahl
70537/2017 02.01.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord mellom 1719/124/3 Moholt og 1719/119/2 Sørmo - Vegard Sørmo Loktu Vegard Sørmo Loktu
70795/2017 02.01.2018 Utgående brev Jordleieavtale for eiendommen 1719/137/2 Strandlia mellom Ragnhild Flø Gustad og 1719/62/1 Harald Dalheim i tidsrommet fra 2016 til 2023 Ragnhild Flø Gustad/Harald Dalheim m.fl.
70496/2017 02.01.2018 Utgående brev Pålegg om søknadsplikt, retting, tvangsmulkt og forelegg - Oppføring av Seterbygning på Nordbellingsvollen - Tor Egil Nicolaisen Tor Egil Nicolaisen
70645/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om forlengelse av midlertidig oppstilling av asfaltverk Balhald pukkverk - 1721/271/1 Hallbakkan 103 - Peab Asfalt Norge AS PEAB ASFALT NORGE AS
70382/2017 02.01.2018 Utgående brev Melding om vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva Ann Cathrin Fossum m.fl.
62681/2017 02.01.2018 Utgående brev Forenklet høring - Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva Statens vegvesen - Region Midt m.fl.
69961/2017 02.01.2018 Utgående brev 1719/243/1/96 - Retur av tinglyst målebrev Torgeir Aune
70847/2017 02.01.2018 Utgående brev Jordleieavtale for eiendommen 1719/137/1 Myrsvebakken mellom Ragnhild Flø Gustad og 1719/137/6 Arne Bjørgum i tidsrommet fra 2016 til 2023 Ragnhild Flø Gustad/Arne Bjørgum m.fl.
70545/2017 02.01.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord på 1719/284/1 Hojem søndre 2016 - 2031 - mellom Ingrid Hojem og Olav Hogstad Ingrid Hojem m.fl.
70546/2017 02.01.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 1721/37/1 Leksdalsvegen 95 - Tone og Jan Ivan Bengtsen Mariann Hovin
69893/2017 02.01.2018 Utgående brev Vedrørende fasadeendring - 1719/246/4 Sandvikvegen 386 - Raymond Molberg Raymond Molberg
70221/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om opparbeidelse av sti til hytte (ca 140 m) - 1721/230/4 Sulstuen Skog - Ella Sveberg Ella Berit Sveberg
70549/2017 02.01.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
69971/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest for 9/16, Sjøbygdvegen 235, Verdal Bodil Bruvold Hojem m.fl.
70876/2017 02.01.2018 Utgående brev Jordleieavtale for eiendommen 1719/214/1 Stokkan mellom mellom Anne Irene Aune og 1719/213/1 Tove Tvete Undlien i tidsrommet 010111 - 311220 Anne Irene Aune / Tove Tvete Undlien m.fl.
70054/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/153/4 Falstadvegen 95 - Trond Dahlen Trond Dahlen
67784/2017 02.01.2018 Utgående brev Melding om vedtatt plan: Detaljregulering for ny Sæter bru BANE NOR SF m.fl.
70561/2017 02.01.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 1721/261/1 Kjerkflata 41 - Fredrik Balgård Vangstad Fredrik Balgård Vangstad
67797/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad byggetillatelse for VVA-anlegg/utskifting av eksisterende avløpsledninger - 1719/2/1 Bambergvegen vest - Levanger kommune NORCONSULT AS
70247/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Utslippstillatelse for gråvann fra fritidsbolig - 1719/247/47 Holmenveien 56 - Thor Harald Karlsen JØRGEN RØKKE
70094/2017 02.01.2018 Utgående brev Søknad om permanent merking av sti fra Vera til Hitre Seterfjellet - Verdal kommune - Godkjent Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl.
52152/2017 02.01.2018 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument Stiklestad Eiendom AS
70355/2017 02.01.2018 Utgående brev Etterspør avtale med Værdalsbruket AS Kent A. Smulan
69833/2017 02.01.2018 Utgående brev Punktfeste - 1719/243/1 Løvtangen - Odd Tore Kvamvold - 1719/243/1/73 Djupvikvegen 208 - Eksisterende hytte Odd Tore Kvamvold
70265/2017 02.01.2018 Utgående brev Innsendelse av tinglysningsskjema - klimaskogplanting Kartverket Tinglysning
69892/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse naust og anneks - 1721/38/17 Inger Holm Skavhaug
70552/2017 02.01.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord på 1719/69/6 Lynsve fra 2017 - 2026 - mellom Melvin Lynum og Trond Vidar Fjerdingen Melvin Geovanny Lynum m.fl.
70340/2017 02.01.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse -1721/18/1289 KOMPLETT PROSJEKTERING AS m.fl.
70100/2017 02.01.2018 Utgående brev Vedr. klopplegging i Øvre Forra naturreservat - Fylkesmannen i Nord- Trøndelag FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
70814/2017 02.01.2018 Utgående brev Jordleieavtale for eiendommen 1719/137/1 Nerlia mellom Ragnhild Flø Gustad og 1719/134/1 Olav Sverre Strand i tidsrommet fra 2016 til 2023 Ragnhild Flø Gustad/ Olav Sverre Strand m.fl.
70393/2017 02.01.2018 Utgående brev Melding om vedtatt plan - Detaljregulering av kryssende veg over jernbane i Levanger kommune - Korsbakken arild.christensen@vegvesen.no m.fl.
83/2018 31.12.2017 Utgående brev Korrigering vedrørende brev sendt 071217 *****
81/2018 31.12.2017 Utgående brev Svar vedrørende brev sendt 071217 *****
70872/2017 29.12.2017 Inngående brev 14/06045-58 - Sluttrapport for prosjektet Nord-Trøndelag 2015 - LACHNT51 Kartverket - Liv Trongmo Hognes
70865/2017 29.12.2017 Utgående brev Geovekst-prosjektet Nord-Trøndelag 2017 - LACHNT71, mulig ekstrabestilling Liv Trongmo Hognes
70869/2017 29.12.2017 Inngående brev Varsel om tvangssalg - ***** ***** *****
70755/2017 28.12.2017 Inngående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport etter tilsyn med Levanger kommune som barnehagemyndighet FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
70641/2017 28.12.2017 Inngående brev Opprettelse av tilsynssak mot Verdal kommune - ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Versjon:5.1.1